Visioner i stället för fakta Skriv ut
2010-06-22

Alvendal samhällsplanerar

Beslutet om Slussen i fullmäktige föregicks av dagens längsta debatt. Många talare anmälde sig och Miljöpartiet och Vänsterpartiet var mest aktiva. Kritiska synpunkter utgick i första hand från de siktlinjer från södersidan som hotas och från vikten av att värna kulturhistoriska värden. Men kritiken blev inget hot mot ett beslut – Allianspartierna var eniga och röstade igenom Sten Nordins förslag.

Att Folkpartiet oreserverat ställt sig bakom beslutet är särskilt intressant. Att värna kulturmiljöer hör till borgarrådet Madeleine Sjöstedts uppgifter. Slussen har klassats som en anläggning av riksintresse och stadsrummet vid Söderström är skyddat på samma sätt. Trots det har Folkpartiet ställt sig bakom ett förslag som bygger upp en 11 – 14 m hög mur på södersidan, från Birkaterminalen i öster till tunnelbanespåret i väster. Den skall sedan krönas med ett antal nya kontorshus. Effekterna av ”Berlinmuren” som den döpts till av flera arkitekter, blir att den skyddsvärda kulturmiljön försvinner.

Men fullmäktigemötet gav också andra inblickar i stans planerade utbyggnader. Stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M) presenterade en ”Vision 2030” för området runt Gullmarsplan/Söderstadion/Slakthusområdet. Det var svårt att uppfatta en idé om samhällsutveckling bakom ”visionen”. Med en retorik som hämtats från PR-byråer och arkitektkontorens försäljningsstrateger blev Alvendals lansering av idén mångordig. Tyvärr var det omöjligt att spåra konkreta planer. Med hänvisning till New Yorks ”Meat packing district” gavs i stället fluffiga och romantiserade versioner av vad slakthusområdet skulle kunna förvandlas till.

Förslaget fick kritik från Miljöpartiet som pekade på att också visioner behöver inordnas i den demokratiska planeringsprocessen. Med ”visioner” finns det en risk för att Allianspartierna vill lägga planeringen utanför den lagstiftning och de regelverk som skall styra stadsplaneringen. Miljöpartiets kritik kan därför ses som en ambition att försvara både lagstiftning och demokrati.