"Att bevara blir billigare" Skriv ut
2011-06-01

Martin RörbySvenska Dagladet publicerar i sitt onsdagsnummer två intervjuer om Slussen. Den ena är mycket kritisk till det liggande förslaget och den andra framhäver fördelarna med andra renovera och förbättra den nuvarande konstruktionen.

"Om nu Stockholm verkligen har ambitionen att vara en stad i världsklass, och om man nu jobbar med ett av de känsligaste och från turistsynpunkt viktigaste områdena i Stockholm, då duger inte den här lösningen" säger Martin Rörby från Skönhetsrådet. Rådet anser att förslaget visar att nya Slussen vilar på en oacceptabel trafiklösning.

Landskapsarkitekten Petter Hauffman frågar sig om det inte är tokigt att lägga åtta miljarder på nybygge när det går att renovera för en miljard. Han menar  att klöverbladslösningen kan renoveras och moderniseras. Den har förutsättningar för att skapa bra ytor för cyklister, gångtrafikanter och kollektivtrafik medan nybyggnadsförslaget innehåller oproportionerligt stora ytor för biltrafik.

» Intervju med Martin Rörby: Skönhetsrådet dömer ut vägbron

» Intervju med Petter Hauffman: Att bevara blir billigare