Fyra arkitekter: Skriv ut
2010-05-02

Bristernas omfattning är alarmerande. Planerna måste revideras!

Det skriver fyra arkitekter på Newsmill. "Men istället för att gripa chansen till en unik urban händelse planerar Stadsbyggnadskontoret en meningslös exploatering i strid med stadens grundval."

Deras kritik riktar sig mot vägbrons utformning, att Södermalmssidan är utförd som en sluten, norrvänd vägg, närmast att likna vid Stadsgårdsberget i höjd och därovan byggnader i fyra till fem våningar och att den historiska miljön i Gamla Stan konfronteras med en kontorsstad. Dessutom försämras framkomligheten jämfört med dagens slussapparat för både gående, cyklister och motorfordonstrafik.

>> Läs hela artikeln här