Slussen regeringsfråga? Skriv ut
Av Administrator   

Majoritet i Värmdö kommun för att begära regeringsingripande om Slussen


Det finns nu majoritet i Värmdö för att begära av regeringen ett föreläggande för Stockholm, Nacka och Värmdö att gemensamt planera utformningen av Slussen.


Huvudanledningen är att Stockholm brutit sitt löfte att ha båda detaljplanerna för Slussen och bussterminalen klara innan man börjar bygga. När bygget av Slussen nu påbörjas utan plan för bussterminalen ser Värmdö en risk att det inte blir någon terminal alls. Det finns också ett missnöje med de provisoriska trafiklösningarna och Stockholms brist på samverkan med kommunen.


S, V, MP, C, KD och SD kommer gemensamt besluta om begäran av regeringen att ge de tre kommunerna ett föreläggande.


- Den grundläggande orsaken till att nya problem med "Nya Slussen" uppdagas är att planen är undermålig. "Undermålig" är det ord som Socialdemokraterna använt för att beskriva "Nya Slussen". Stadshuset försöker dölja undermåligheten med censur och PR. I längden går inte det. Det är dags att stoppa vansinnet och säga nej till "Nya Slussen" säger Ole Settergren, talesperson för Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen.