Slussen granskas Skriv ut
Av Administrator   

Revisorer granskar Nya Slussen

Stadsrevisionen i Stockholm kommer att granska Nya Slussen. Revisorerna kommer att följa projektet under 2014 och genomföra möten och hearings med projektledningen och de nämnder som är involverade. Det meddelar man med anledning av en skrivelse från medlemmar i arbetsgruppen för Slussen plan B.

Trots att den planerade bussterminalen i Katarinaberget stoppats av domstol fortsätter arbetena med Nya Slussen. Det kan leda till bortkastade pengar eftersom staden inte kan genomföra projektet som tänkt. Staden har heller inte fått någon byggnadsdom eller förordnande om verkställighet för miljöfarliga arbeten.

Frågan är också om den ursprungliga budgeten på 8 miljarder kronor håller. 1,3 miljarder kronor är redan spenderade och nya tillkommande arbeten tillsammans med minskade intäkter innebär så ändrade förutsättningar att kommunfullmäktige bör ompröva Slussen-beslutet.

I ett PM till stadens revisorer ställs många viktiga frågor om Slussen-projektet som bör betänkas, till exempel ekonomin, trafiken under byggtiden och i det färdiga förslaget, säkerhet och miljö i Stadsgårdsledens tunnel, säkerheten i Katarinaterminalen och klimatförändringarnas betydelse för Nya Slussen. Hela detta utförliga PM finns under nedanstående länk (pdf 536K).

» PM med frågor om Slussen till stadens revisorer