Samfundet S:t Erik vädjar Skriv ut

I ett öppet brev till Stadsbyggnadsnämnden och Exploateringsnämnden vädjar Samfundet S:t Erik att de låter rationella övervägningar styra planeringen av Slussen.

"Slussens omdaning påverkar kollektivtrafiksystemet i hela Stockholmsregionen. Det handlar inte bara om de framtida utvecklingsmöjligheterna för kollektivtrafiken i Nacka Värmdö-sektorn. Slussens omdaning har att göra med hela tunnelbanesystemets funktion, kapacitet och säkerhet idag, under ombyggnadstiden och i framtiden."

I brevet uppmärksammar man också politikerna på de nya fakta som nyligen framkommit om att tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan är i mycket sämre skick än man tidigare trott.

» Läs hela brevet (pdf  72K)