V avvisar Slussenförslaget Skriv ut
2011-09-15

Maria Hannäs (V)Vänsterpartiets fullmäktigegrupp i Stockholm beslutade igår att avvisa detaljplaneförslaget om ombyggnad av Slussen som innebär en dålig trafiklösning.

- Det är viktigt att ombyggnaden av Slussen kommer igång så snart som möjligt men det krävs ett nytt och bättre förslag. Det duger inte att slarva med ombyggnaden av en Stockholms viktigaste knutpunkter, borgarnas förslag innehåller en trafiklösning som är helt oacceptabel, säger Maria Hannäs, gruppledare för Vänsterpartiet i Stadsbyggnadsnämnden.

 

- Vi vill att nya slussen skall ha bibehållna utblickar mot Mälaren och Saltsjön. Därför kan man inte placera kontor, hotell och centrumbebyggelse på ett sätt som skymmer utsikten, säger Maria Hannäs.  Slussen måste bli tillgänglig för alla Stockholmare, med trafiklösningar för såväl gående som kollektivtrafik och cyklister.

Vänsterpartiet vill se en lösning som säkerställer bra kollektivtrafik samt en trygg och säker framkomlighet för cyklister och fotgängare. Vänsterpartiet vill även att Slussen skall vara en kollektivtrafikpunkt och en mötesplats med kultur, butiker och torghandel. Vänsterpartiet vill också utveckla Stadsmuseet till att bli ett stadsmiljöcentrum. Katarinahissen måste komma igång omedelbart.