"Stoppa Nya Slussen-förslaget Skriv ut
Av Administrator   


- Stockholm förtjänar bättre"

Café Blom-gruppen, Föreningen Bevara Slussen, KulturSlussen och Ny syn på Slussen, fyra grupper som alla deltar aktivt i Slussendebatten och tilllsammans representerar en bred opinion har ställt sig bakom en gemensam plattform med tydliga krav till politikerna i Stadshuset.

Slussen är intensiv trafikknut som hundratusentals stockholmare passerar varje dag.
Slussen är också stockholmarnas offentliga vardagsrum med ett unikt panorama.
Slussen är vanskött, dess underhåll och skötsel eftersatt.

Vi kräver att beslutsfattarna

Bevarar stadsrummets unika värden med mötet mellan Saltsjön och Mälaren
- i stället för att exploatera, bygga sönder och skapa otrygga kajmiljöer

Säkerställer en väl fungerande trafiklösning för alla trafikantslag
- i stället för trafikkaos

Värnar utsikten mot Riddarfjärden och Saltsjön
- inga skrymmande hus framför KF-husen och på Södermalmstorg

Slår vakt om kulturarvet Gamla stan
- i stället för en åttafilig bilbro över till Skeppsbron

Förnyar handelsplatsen Södermalmstorg på ett värdigt sätt
- i stället för en galleria, lika stor som NK, under Södermalmstorg

Låter Slussen vara tillgänglig för alla - även för rörelsehindrade och barnvagnar
- i stället för stora, höga trappor och avsatser på Slussens skuggsida

Förbättrar kollektivtrafiken till och från Nacka/Värmdö

- i stället för långa gångavstånd i en ny bussterminal insprängd i Katarinaberget

Långsiktigt och hållbart säkrar T-banan och dricksvattentäkten i Mälaren
- nonchalera inte kända översvämningsrisker

Ladda ner Plattformen som pdf » A4 (52k) | » 2 x A5 på A4 (74k)

Senast uppdaterad 2011-09-29