Visa # 
# Länk Träffar
1 SLUSSEN plan B
Vi utreder möjligheterna att riva den svårt skadade konstruktionen och bygga upp ett nytt modernt Slussen inom ramen för gällande plan.
6168
2 Ny syn på Slussen.
Fem idealister, en stadsplanerare och fyra arkitekter, visar sin syn på Slussens omdaning. Ett helt nytt grepp!
[Visas på Svante Forsström Arkitekter ABs hemsida]
5682
3 Utblick Slussen
Ett spännande relativt okänt förslag framtaget av arkitekt Ulf Christerson.
10963
4 Stråk Slussen
Den felande länken mellan Stockholms södra och norra innerstad.
10717
 
Den vida utsikten från Slussen