Visa # 
# Länk Träffar
1 Stadsbyggnadskontoret
Pågående planarbete. Slussen, Södermalm, nybyggnation.
9097
2 Riksantikvarieämbetet
"Vad gäller det pågående planarbetet har Riksantikvarieämbetet alltså ingen roll, men kan göra vissa generella ställningstaganden" skriver RA och uttrycker synpunkter bl.a. under följande rubriker:
- Av riksintresse för kulturmiljön
- Att förhålla sig till de kulturhistoriska värdena
- Slussen som offentligt rum.
8922
3 Stockholms stads Slussensida
8343
4 Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för stadens verksamhet inom områden som rör översiktlig planering, och detaljplanering, bygglovgivning och stadsmätning inom Stockholms stad.
9125
5 Ledamöter i Stadsbyggnadsnämnden
Lisa över ledamöterna med telefonnummer och mejladress och annan info.
7793
6 Ledamöter i Stockholms kommunfullmäktige
8666
 
Den vida utsikten från Slussen