Visa # 
# Länk Träffar
1 Stadsbyggnadskontoret
Pågående planarbete. Slussen, Södermalm, nybyggnation.
13295
2 Riksantikvarieämbetet
"Vad gäller det pågående planarbetet har Riksantikvarieämbetet alltså ingen roll, men kan göra vissa generella ställningstaganden" skriver RA och uttrycker synpunkter bl.a. under följande rubriker:
- Av riksintresse för kulturmiljön
- Att förhålla sig till de kulturhistoriska värdena
- Slussen som offentligt rum.
13055
3 Stockholms stads Slussensida
11815
4 Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för stadens verksamhet inom områden som rör översiktlig planering, och detaljplanering, bygglovgivning och stadsmätning inom Stockholms stad.
13325
5 Ledamöter i Stadsbyggnadsnämnden
Lisa över ledamöterna med telefonnummer och mejladress och annan info.
10899
6 Ledamöter i Stockholms kommunfullmäktige
12609
 
Den vida utsikten från Slussen