Visa # 
# Länk Träffar
1 Stadsbyggnadskontoret
Pågående planarbete. Slussen, Södermalm, nybyggnation.
10439
2 Riksantikvarieämbetet
"Vad gäller det pågående planarbetet har Riksantikvarieämbetet alltså ingen roll, men kan göra vissa generella ställningstaganden" skriver RA och uttrycker synpunkter bl.a. under följande rubriker:
- Av riksintresse för kulturmiljön
- Att förhålla sig till de kulturhistoriska värdena
- Slussen som offentligt rum.
10220
3 Stockholms stads Slussensida
9569
4 Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för stadens verksamhet inom områden som rör översiktlig planering, och detaljplanering, bygglovgivning och stadsmätning inom Stockholms stad.
10423
5 Ledamöter i Stadsbyggnadsnämnden
Lisa över ledamöterna med telefonnummer och mejladress och annan info.
8962
6 Ledamöter i Stockholms kommunfullmäktige
9961
 
Den vida utsikten från Slussen