Visa # 
# Länk Träffar
1 SLUSSEN plan B
Bildspel om SLUSSEN plan B på YouTube
7793
2 Bildspel om Slussens tänkta förändring
Ett bildspel gjort av stadsflanören Peter Frisk som på ett mycket tydligt sätt åskådliggör konsekvenserna av Foster & Bergs förslag till förändring av Slussen.
3126
3 360 graders rörliga panoramabidler
Fotografen Jann Lipka har gjort 3 bilder i panoramaformat hur det kommer att se ut från olika punkter vid Slussen med Foster & Bergs förslag. Man kan navigera själv i bilderna eller låta panoreringen ske automatiskt.
6645
4 Ska Slussen bli utsiktslös?
Bussföraren och fotografen Charlotta Munkberg har gjort en minifilm på en minut med en mycket stark speakertext till försvar för de öppna vyerna vid Slussen.
7072
 
Den vida utsikten från Slussen