Visa # 
# Länk Träffar
1 Slussen plan B
Vi utreder möjligheterna och konsekvenserna av att förnya Slussens konstruk- tion nu, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag men helt moderniserad och utan nya långa planprocesser.
11997
2 Ny syn på Slussen
Fem idealister, en stadsplanerare och fyra arkitekter, visar sin syn på Slussens omdaning. Ett helt nytt grepp!
[Visas på Svante Forsström Arkitekter ABs hemsida]
11712
3 ShtlmSlussen
11708
4 Stockholms stads slussensida
Slussen ska byggas om, fem olika arkitektförslag har tagits fram på uppdrag från Stockholms stad.
6553
5 Nya Slussen
Tunnelbanestation på vattnet
13579
6 Värna Slussen - Stockholms hjärta
Facebooksida om Slussen
10095
7 Bevara Slussen
11837
 
Den vida utsikten från Slussen