Visa # 
# Länk Träffar
1 Slussen plan B
Vi utreder möjligheterna och konsekvenserna av att förnya Slussens konstruk- tion nu, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag men helt moderniserad och utan nya långa planprocesser.
8098
2 Slussbacken
Entrén till Stockholms framtid
8465
3 Ny syn på Slussen
Fem idealister, en stadsplanerare och fyra arkitekter, visar sin syn på Slussens omdaning. Ett helt nytt grepp!
[Visas på Svante Forsström Arkitekter ABs hemsida]
8056
4 ShtlmSlussen
7592
5 Stockholms stads slussensida
Slussen ska byggas om, fem olika arkitektförslag har tagits fram på uppdrag från Stockholms stad.
4459
6 Stoppa vansinnet / kampanj
7425
7 Stoppa vansinnet / film
6731
8 Nya Slussen
Tunnelbanestation på vattnet
9256
9 Peter Frisk, Stadsvandringar
8688
10 Värna Slussen - Stockholms hjärta
Facebooksida om Slussen
7258
11 Bevara Slussen
7952
 
Den vida utsikten från Slussen