slussen.nu
Öppet brev Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Bussar på Slussen
Foto: Bengt Håkanson

Öppet brev från bussförare till Expertgruppen för Slussenprojektet

›› Brevet som pdf finns här

Slussen strategisk för Stockholmstrafiken


Stockholm är en vacker stad tack vare läget vid Mälaren och Saltsjön och utsikten från höjderna. Men det har en baksida: Staden är byggd på öar som är länkade med broar,  åsar och berg delar staden. Det gör trafikplaneringen komplicerad. Alla städer har problem med bilköer vissa tider. Men det svåra är att klara av onormala störningar. Då måste alternativa vägar finnas, vare sig det gäller en akut eller en planerad störning. I en stad byggd på en slätt är det mindre problem, men i Stockholm blir det besvärligt. Detta vet vi bussförare, vi måste ofta ta annan väg, ibland planerat av trafikledningen, ibland på egna initiativ. Vi förstår därför Slussens betydelse.

Slussen är en av de strategiska trafikpunkterna i Stockholm och näst efter Centralen regionens viktigaste knutpunkt för kollektivtrafik. Den flexibla lösningen från 1935 erbjuder många körvägar. Slussen binder samman sju gator: Söder Mälarstrand, Stadsgården, Skeppsbron, Munkbron, Katarinavägen, Hornsgatan och Götgatan. Trots kraftiga höjdskillnader kan man ta sig mellan alla dessa gator.

Dagens Slussen är snillrik inte bara när allt flyter utan framförallt när trafikstörningar uppstår. Den fungerar som problemlösare vid störningar, som Stockholm Maraton, statsbesök, trasiga bussar, olyckor och liknande. Eller när tunnelbanan har driftavbrott. Sådana komplikationer uppstår mycket oftare än vad man som vanlig trafikant vet om.

Idag har Slussen planskild korsning och två broar. Med hjälp av dem, slingorna i treklövern och bussgatorna på Södermalms torg och Slussplan (Karl Johans torg), är det lätt att variera körvägar.

Med den föreslagna T-korsningen och en enda bro i Nya Slussen försvinner dessa möjligheter. Två exempel: Ersättningsbussar för tunnelbanan kommer inte att kunna vända vid Slussen; det kommer inte att vara möjligt att göra vändningar och omläggningar av busslinjer.

Våra erfarenheter som bussförare säger oss att det är avgörande för trafiken att det finns alternativa vägar när onormala trafikproblem ska hanteras. Det hjälper inte ett skvatt att vara klok och initiativrik om inga alternativ står till buds. Då är det stopp. I värsta fall tvärstopp. Och det allvarliga är att stoppet sprider sig till andra delar av staden och skapar kaos. Mer än i andra städer just för att Stockholms topologi gör staden känslig för störningar.

Slussen spelar alltså en strategisk roll, inte bara för att få trafiken att fungera i en komplicerad trafikknut, utan som en möjlighet att göra improvisationer av stor betydelse för hela Stockholm. Antalet trafikanter på de sju busslinjer (2, 3, 43, 53, 55, 71, 76) som trafikerar Slussen beräknas öka från 60 000 till 100 000 per dygn. Även om biltrafiken inte skulle öka, eller till och med i bästa fall minska, så kräver det flexibilitet som en T-korsning och en enda bro aldrig kan ge. Särskilt för bussarna, men också för cyklisterna som snabbt ökar i antal. Och inte minst för utryckningsfordon av alla slag som snabbt måste kunna improvisera framkomliga vägar.

Nya Slussen innebär en dramatisk försämring för trafiken
. Vi inser också att andra kvalitéer vid Slussen, som den öppna panoramavyn, mötesplatserna, bussterminalen och allt vad det kan vara, måste tas hänsyn till. Men vi vill understryka att Slussens primära funktion är som förbindelse för alla slag av trafik mellan norr och söder.

Det är vår övertygelse att en modernisering av Slussen därför bör utgå från den nuvarande flexibla lösningen som bevisligen fungerat i 80 år. Sedan kan den självklart förbättras med nutida teknik. Nacka-Värmdöterminalen kan till exempel få en vänthall med Stockholms finaste utsikt mot Saltsjön. Än är det inte för sent att skåda möjligheterna genom den politiska prestigedimman. Kommunens förtroendevalda har full frihet att ta ett nytt beslut som har framtiden för sig. Staden äger fastigheterna vid Slussen och har full rådighet över ombyggnaden.

Bengt Håkanson Bernt Lindgren Peter G. Lugnegård Benny Lundström Tina Messing
Charlotta Munkberg Annika Trägårdh

Samtliga undertecknare har yrkeserfarenhet som bussförare i stadstrafik och trafikering av Slussen


›› Brevet som PDF finns här

›› Publicerad i SvD: "Nya Slussen är en dramatisk förändring"


 
Slussen och demokratin Skriv ut Skicka sidan
Av Bernt Lindgren   

Vi kräver att politikerna kommer


Fullsatt på Medborgarhuset när

experternas Slussenrapport diskuterades


Expertgruppens rapport om Slussen diskuterasPolitikerna i Stadshuset var igår kväll inbjudna att diskutera rapporten som Expertgruppen för Slussen
lämnade nyligen. Ljunglöfska salen på Medborgarhuset var full av förväntansfulla medborgare, men de flesta politiker kom inte. På plats fanns dock medlemmar i miljöpartiet och vänsterpartiet och delgav kloka synpunkter. Mötet enades om att kräva att politikerna kommer nästa gång.

Det var Föreningen Södermalm, Gamla Stan Sällskapet, Hembygdsföreningen Gamla Stan, Hyresgästföreningen Södermalm och Södermalmsparkernas Vänner som stod som arrangörer, en bred gräsrotsrörelse som kommunen har all anledning att lyssna till.

När Sten Nordin var finansborgarråd brukade moderaterna utebli från möten om Slussen. Ska nu socialdemokraterna göra detsamma?

Det vore så dumt. S, tillsammans med MP och V röstade mot Nya Slussen. Före valet lovade man att genomlysa frågan noga, därför tillsattes expertgruppen. Om Karin Wanngård (S) har tankar på att sopa Stockholms största stadsbyggnadsfråga i vår tid  under mattan genom att tolka expertgruppens rapport som grönt ljus för Nordins Nya Slussen så gör hon ett misstag som kommer att drabba Stockholm hårt, men också socialdemokraterna. Det är dessutom dumt eftersom det finns en livlig diskussion inom partiet och många av dess medlemmar besitter djupa kunskaper i Slussenfrågan. Inte minst Södersossarna som själva ordnat många möten och cirklar.

Ju mer man läser rapporten ju mer framtonar allvarlig kritik av Nya Slussen, ofta uttryckt i milda ordalag, men mycket saklig. Det visade Tor Edsjö vid en genomgång av rapporten som inledning på mötet (som med ungefär samma innehåll finns ›› här). Talande är citatet från en av experterna som Expertgruppen anlitat, Örjan Larsson, som under rubriken "Projektkostnader/Risker och osäkerhetsfaktorer" skriver om genomförandebeslutet 2010: "Någon fördjupad riskanalys och värdering har inte dokumenterats" och "Då projektet vid den här tidpunkten är ett omoget projekt, som närmast befinner sig på skisstadiet, är ytterst komplext och med stor riskexponering borde ett schablonmässigt riskpåslag i detta skede ligga på 40-50%, detta utan att beakta eventuella finansieringsrisker".

 
Katarinaterminalen Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Vad händer vid en brand?


I mars ska Stockholms kommunfullmäktige besluta om  att flytta bussterminalen vid Slussen till ett bergrum i Katarinaberget. Den ska ha en gemensam in- och utfart genom tunnel och ligga 4 meter under havsnivån. Med hänsyn till risken för brand, explosioner, sabotage vore det bättre att den fick fortsätta ligga ovan jord.

Om detta handlar ett möte som arrangeras i ABF-huset måndag 27 februari klockan 18.00 (se annons i högerspalten). Kurt Hultgren, generalsekreterare för Resenärsforum, Hans Wermelin, civilingenjör med ansvar för brandsäkerheten till sjöss, Lars Öberg, huvudskyddsombud för bussförare i Keolis och Tor Edsjö, arkitekt SAR/MSA, redogör för riskerna och svarar på frågor.

I en artikel i Svenska Dagbladet
säger Hans Wermelin: "En bussterminal är också ett slutet utrymme med liknande typ av brännbart material som på ett fartyg. Det skapar giftig rökgas vid brand, och det är röken som är farlig. På Scandinavian Star satt folk döda på kojerna sedan någon öppnat hyttdörren och släppt in den giftiga gasen." Och: "Det var en liten brand i ett förråd som jag upptäckte under en rundvandring på M/S Svea. Det där sparkar jag ut, tänkte jag. Jag höll andan och spred ut högen. På vägen tillbaka ut igen tog jag ett litet andetag. Det knöt sig direkt i bröstet och jag blev verkligt yr ett bra tag även sedan jag kommit ut i friska luften."

Läs hela artikeln här:

›› Bussterminalen riskerar att bli en gaskammare


 
Mats Edblom död Skriv ut Skicka sidan

Formulerade skarp kritik mot

Nya Slussen både i ord och handling


Mats Edlund
Mats Edblom, arkitekt, berättar om tankarna bakom "Slussbacken"

Arkitekten Mats Edblom är död.
Som preses för Konstakademien var han med och formulerade de smått klassiska orden om stadens förslag till Nya Slussen:

"Allt släcker man nu ut, ersätter med en banal trafiklösning, en hård exploatering. En gapande bred motorväg, en lång och ödslig gångbro. En norrvänd mur av tunga stadskvarter som stänger utsikter och sammanhang. Värre kan det inte bli. Skam och förbannelse över de nidingar som gör detta."  (läs mer ›› här)

Skarpa ord från Konstakademien i april 2009 när Nya Slussen presenterades. Men Mats Edblom nöjde sig inte med att formulera kritiken i ord, han gjorde det också genom att skapa alternativa förslag för att ge debatten ett djupare innehåll. För honom var inte det primära exploatering av markvärdet, utan funktion och form i harmoni med Slussens historia och den unika landskapsbilden, näset mellan Mälaren och Saltsjön och öppningen i förkastningsbranten mot Söders höjder.

Leif Bolter
Leif Bolter, konstnär och medarbetare till Mats Edblom förklarar "Slussbacken" för Sven Wollter

Här några stycken ur en artikel på slussen.nu i mars förra året.

Till den livfulla debatten har många bidragit under åren som gått. Konstakademien och Mats Edblom skapade i protest mot Fosterförslaget Kulturslussen, som senare utvecklades till Slussbacken. Det var en helt ny gestaltning av Slussen. Men egentligen förordade akademien och Edblom redan då en rekonstruktion av den nuvarande geniala lösningen: "Om ett bevarande på nytt prövas så vill Konstakademien framhålla vikten av att det då handlar om en verklig rekonstruktion där man eftersträvar att återskapa ursprungliga mått, proportioner och material. Även i ett sådant förhållningssätt kan och måste naturligtvis tvingande och nödvändiga förändringar beaktas, exempelvis ett bättre utflöde av vatten från Mälaren."

Slussen återuppbyggdNu har Mats Edblom tillsammans med Leif Bolter och Jonas Bohlin tagit fram förslaget 'Slussen återbyggd' som återskapar den gamla principlösningen men med nödvändiga förbättringar. I långa stycken är det därför identiskt med SLUSSEN plan B:s förslag, som man omnämner i sitt informationsblad: "Plan B-alternativets främsta fördel är att det inte kräver en ny tidsödande planprocess; man kan bygga efter den ursprungliga planen."


Samtidigt som man tar tillvara den geniala lösningen av ett komplicerat trafikproblem
och bevarar den vida berömda funkisarkitekturen med KF-husen och Katarinahissen, samt panoramavyn, så föreslår man också några nya idéer runt Slussen. Till skillnad från i plan B flyttas bussterminalen ut i en glasad konstruktion på Stadsgårdsleden. Och i anslutning till den skapas en saluhall. Ovanför t-banan på Katarinavägen byggs ett rundformat ungdomens hus. I anslutning till Stadsmuseets försänkta entréplan föreslås kulturlokaler och i väster en utbyggnad mot norr av hotell Hilton.

- o O o -

Mats Edblom var född 1936 och förutom sin yrkesutövning som arkitekt var han också under två perioder professor vid Tekniska högskolorna i Lund och Stockholm. Trots att Karin Wanngård och en falang inom socialdemokraterna just nu tycks göra allt i deras makt för att förverkliga Nordins Nya Slussen så kan den bistra verkligheten komma att jaga ifatt dem. Nämligen att Nya Slussen, med deras egna ord från 2011, inte bara är undermålig, den är inte funktionell med avseende på Slussens roll som länk, den näst efter Centralen viktigaste knutpunkten för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Detta konstaterar även deras egen expertgrupp i sin rapport som presenterades i början av året. För Mats Edblom var Slussen och stadsbyggnad också en fråga om levande demokrati. En artikel i Västerbottens-Kuriren 2011 avslutar han med dessa meningar: 

"Vi talar för demokratins sak.

För våra politiker är den stora utmaningen att lyhört kunna väga stadsbyggandets olika aspekter mot varandra, en uppgift som i sina svåraste delar är av statsmannakaraktär. Det är politikernas höga uppgift.

Men demokratin och den goda staden behöver också arkitekturen och därmed också arkitekterna."


 
Slusseneländet Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Slussen-galleria

"Än är det inte för sent att stoppa detta allvarliga feltänk. Det går att rita om och rita rätt, så som det är reglerat i detaljplanen.

Ge inte upp, stockholmare. Vi kan inte lämna Slussen nu när det är så nära färdigställande, och nära valet."

Det skriver Lars Marcus och Alexander Ståhle i Svenska Dagbladet. Det många varnat för i åratal föreslås nu bli verklighet: Slussens naturliga roll som förbindelslänk förvandlas till en galleria-labyrint som vi mer eller mindre tvingas passera.

 
«FörstaFöregående11121314151617181920NästaSista»

Sida 11 av 48