slussen.nu
En (1) bro och t-korsning Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Statsbesök orsakade busskaos, men varför?

Artikel i SvD


När vicepresidenten Joe Biden besökte Stockholm uppstod totalt kaos för busstrafiken vid Slussen.
Tidningar och ansvariga för bygget av Nya Slussen angav statsbesöket som själva orsaken. Och visst, ett statsbesök brukar skapa störningar i trafiken. Men inte totalt kaos vid Slussen. Tvärtom kunde gamla Slussen hantera både statsbesök, Pride-parad, 1 maj-demonstrationer, Stockholm Maraton och annat som tillfälligt skapar onormala störningar. Det kunde Slussen tack vare sina två broar plus planskild korsning och treklöverslingor. Nu pågår rivning av den östra bron och därför finns bara en bro, det vill säga läget nu är i praktiken just så som Nya Slussen är tänkt att bli: en enda bro och t-korsningar. Därför vill jag gärna ta tillfället att påminna om en av artiklarna och öppna brev som bussförarna skrev förra året för att varna för konsekvenserna. Denna publicerades av SvD.

>> http://www.svd.se/nya-slussen-ar-en-dramatisk-forsamring


 
Stellan F Hamrin Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Mälarens dricksvatten hotat när havet stiger

Utflode från Slussen

Nya Slussen bryter mot länsstyrelsernas rekommendationer

Det gäller rekommendationer om byggande nära vatten från 2015. Länsstyrelsen, Kammarkollegiet och Havs- och Vattenmyndigheten överväger för närvarande en begäran att ompröva hela vattendomen och därmed sannolikt stoppa Slussen-bygget i sin nuvarande utformning. Det skriver Stellan F. Hamrin, Fil. Dr Limnologi, forskare och fd ämnesråd vid miljödepartementet, i Vestmanlands Läns Tidning.

›› Läs hela artikeln i VLT här

 
Slussen från förr i bild Skriv ut Skicka sidan
2010-05-10

Slussen vid Gula gångenSpårvägsmuseet och SL har sammanställt fotografier på webben av Slussen från olika tidsepoker. Tyvärr finns inga uppgifter om årtal och vad bilderna föreställer. Men de lär nog täcka större delen av förra seklet i tiden och i rummet kan man orientera sig rätt bra på egen hand. Passa på att njuta av ca 200 fotografier!

>> Se bilderna här

foto: Spårvägsmuseet (Gula gången med café ovanpå i nyskick)

 
Slussen och allemansrätten Skriv ut Skicka sidan
2010-06-22

Kommunfullmäktige fattade igår ett så kallat genomförandebeslut om nya Slussen. Beslutet lägger fast den ekonomiska ramen och hur trafiklösningen i sina huvuddrag ska se ut. Kostnaden är beräknad till 8 miljarder men hur den ska finansieras är inte klart.

Debatten i fullmäktige rörde sig mest kring detalje
r i det förslag som var ute på samråd tidigare i år. Den kraftiga opinion som på kort tid växte fram mot förslaget har haft stor betydelse. Nu bör den fördjupas när detaljplanen ska utarbetas och ställas ut för allmänhetens bedömning framåt vintern inför beslut i kommunfullmäktige nästa år. Det är viktigt att debatten om trafiklösningens konsekvenser fortsätter ty den har uppenbara brister. Tagna beslut kan alltid ändras. Ett nytt Klara vill ingen överlämna till kommande generationer.

Men nu gäller det också att granska, debattera och skapa en lika stark opinion kring den så kallade exploateringsgraden. Folkstormen till försvar av den världsunika panoramavyn blåste så kraftigt kring Slussen att alla politiker förstod allvaret. Kristina Alvendal, som inte tycker om att det kan blåsa där, möjligen undantagen. Lite tillspetsat handlar det om huruvida öppenheten kring Slussen ska kunna avnjutas med samma självklara rätt som allemansrätten ger oss i naturen eller privatiseras. Finansaktörer som vill exploatera markvärdet får inte ges möjligheten att för egen vinning lägga beslag på det så unika stadsrum som näset mellan Mälaren och Saltsjön och mellan Gamla Stan och Söder utgör och som rätteligen tillhör alla människor som lever i eller besöker vår stad.

 
(S) kräver besked om ekonomin Skriv ut Skicka sidan
2011-06-09

Tomas RudinNu kräver borgarrådet Tomas Rudin (S) en tydlig kostnadsberäkning för det liggande Slussen-förslaget.

Sedan 2007 har budgeten fördubblats utan att det klart framgår varför. Det talas nu om en totalkostnad kring 8 miljarder (men då är troligen inte den nya bussterminalen i Katarinaberget inräknad).  I en skrivelse till kommunstyrelsen efterfrågar Rudin en tydlig redovisning av ekonomin för nya Slussen. De ursprungligen relativt sett låga kosntaderna var en viktig aspekt när kommunfullmäktige valde att gå vidare med just det liggande förslaget.

- Det är av yttersta viktigt att staden har kostnadstäckning och att det, innan kommunfullmäktige fattar beslut i frågan, är tydligt vilken aktör som står för vilken del av projektets kostnad.

- Jag kräver att en fullständig kalkyl för projektet ska presenteras för kommunfullmäktige innan beslutet om nya Slussen fattas. Det är viktigt att det finns en öppenhet och tydlighet kring nya Slussen, säger Rudin i ett pressmeddelande idag.

 
«FörstaFöregående12345678910NästaSista»

Sida 7 av 48