slussen.nu
Detaljplanen Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Hur mycket kan man rätta till i

systemhandlingarna utan att ändra

detaljplanen?

Granskning av Expertgruppens rapport

Expertgruppen som kommunstyrelsen i Stockholm tillsatte i höstas för att granska Nya Slussen har ett stort antal invändningar mot utformningen så som den ser ut i systemhandlingarna.

I denna broschyr granskas några av de viktigaste frågorna som stadens granskningsgrupp tagit upp. Frågan är:
Går det att rätta till detta utan att ändra detaljplanen?

Varje avsnitt inleds med citat från stadens granskning av projektet.

›› Hela dokumentet att läsa här (pdf 2.6 mb)

 
Appell för Slussen Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Apellmöte för Slussen 23 feb 2015
Författaren Anna-Karin Palm talar på Slussen

Igår höll Bevara Slussen appellmöte i mörker, regn och blåst. Men inte bara mörker vilar över Slussen när vi nu går mot ljusare tider. Expertgruppen, som den rödgrönrosa majoriten tillsatte i höstas, konstaterar på punkt efter punkt att Nya Slussen inte håller måttet. Det ljusnar i debatten när nu deras ord på att kritiken mot Nya Slussen har fog för sig är dokumenterad.

Det gäller till exempel Slussens betydelse för kollektivtrafiken, särskilt stadsbussarna, som riskerar att få sämre förutsättningar trots löften från Nordin om förbättringar. Talade på mötet gjorde kulturhistorikern Helena Friman, författaren Anna-Karin Palm och bussföraren Bernt Lindgren. Tillsammans gav de en mångfasetterad bild av Slussens betydelse, från den rent personliga till platsens roll i Stockholmstrafiken.

 
Johan Palmgren: Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Händelser vid Slussen

- den gömda staden

Se filmen av Johan Palmgren på SVT Play. Visas fram till 13 april 2016.

›› SVT Play: Händelser vid Slussen

›› Se en trailer här


 
Slussen och halmstrån Skriv ut Skicka sidan
Av Bernt Lindgren   

Slussen - trafikflöde

Ni söker bara halmstrån

Så bemötte Jan Valeskog (S) kritikerna av Nya Slussen när politikerna i tisdags frågades ut. Det var andra gången fem föreningar på Södermalm och i Gamla Stan ordnade möte med anledning av rapporten från expertgruppen som den rödgrönrosa majoriteten tillsatte i höstas. Förra gången kom ingen politiker, i tisdags var uppslutningen bättre om än inte fulltalig. Det var däremot den publika tillströmningen, Ljunglöfska salen på Medborgarhuset var fullsatt.

 
Katarinaterminalen Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Synpunkter på förslag till ny detaljplan

Senast tisdag 12 juli

Brinnande biogasbuss
Jetflamman från en övertänd biogasbuss

Samrådet för ny detaljplan för en bussterminal i Katarinaberget pågår och den 12 juli är sista dagen att lämna synpunkter. Det var 2014 som mark- och miljööverdomstolen underkände den första planen. Trots att det ännu inte finns en godkänd detaljplan för bussterminalen fortsätter projektet att bygga Nya Slussen. Nyligen stängdes Katarinavägen av vilket orsakat kaos i trafiken både kring Slussen och i andra delar av stan. Gatan ska rivas upp för byggnadsarbeten som rör förbindelsen mellan terminalen och Slussens tunnelbana. Men som sagt, någon godkänd detaljplan finns inte på plats.

Arktitekten Tor Edsjö, med lång erfarenhet av stads- och trafikplanering, har sammanställt ett yttrande med synpunkter på förslaget som slussen.nu fått ta del av.

Antalet passagerare som samtidigt kan vara i terminalen är klart underskattat och hur det maximala antalet ska kunna hållas är oklart. Det är viktigt eftersom snabb utrymning vid en brand är livsviktigt.

Utrymningsplaneringen
tar ingen hänsyn till att det finns bussar på trafikytan som kan försämra möjligheterna att hitta nödutgångar.

Infartsrampen saknar utrymningsfält och är dessutom felaktigt betecknad som utrymningsväg.

Det har heller inte gjorts någon helhetsbedömning som Boverket anser särskilt viktigt. Exempelvis kan en dominoeffekt typ att en brinnande buss antänder flera bussar vålla mycket stor skada.

Utrymning av rörelsehindrade kan bli mycket svår eller omöjlig. 5 procent av befolkningen bedöms ha rörelsehinder. Det innebära att 200 till 400 personer inte själva kommer att klara trappor vid en nödsituation i terminalen. En fara för dem själva men även för andra eftersom det kan skapa hinder.

Terminalen har en dålig trafiksituation för bussarna. Bland annat hög kollisionsrisk och för hög lutning enligt SL:s riktlinjer i in- och utfartsrampen.

Erfarenheter från branden med två biogasbussar i Helsingborg har inte redovisats. Det gäller bland annat hur snabbt de så kallade jetflammorna (se bild) utlöses när säkerhetsventiler öppnar för att undvika explosion i biogastankarna.

Räddningstjänstens
möjliga insatser är begränsade vid blockering av infarten.

Tiden för utrymning av en brinnande buss är underskattad. Den anges till 60 sekunder men i försök som haverikommissionen gjorde vid utredningen efter branden i Helsingborg tog den 1 minut och 28 sekunder när alla dörrar var öppna och inga komplikationer tillstötte. I terminalen finns många risker för komplikationer och alla dörrar kommer inte alltid att kunna användas.

Driften av terminalen blir sårbar eftersom den blir mycket komplicerad.

Viktiga delar av beslutsunderlaget är inte redovisade i planhandlingarna eftersom merparten har hemligstämplats av Slussenprojektets nuvarande ledning.

Riskanalyser är ett viktigt led i en demokratisk process och hemligstämpling av handlingar försvårar den
. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap framhåller hur viktigt det är att beslutsfattare kan värdera risker och att det förs vidare till allmänheten. Genom hemligstämpling och censur har det i stort sett gjorts omöjligt för byggnadsnämndens ledamöter att ta sitt ansvar. Ingen statlig myndighet kommer att yttra sig över Katarinaterminalens säkerhet.

Det finns flera punkter i Tor Edsjös noggranna genomgång och framförallt är varje punkt utförligt beskriven och analyserad. För den som vill ta del av fakta och argument och kanhända själv författa synpunkter att lämna till Stockholms stadsbyggnadskontor senast 12 juli finns här länk till en pdf med Edsjös yttrande.

›› Synpunkter på förslag till ny detaljplan och ny fastighetsbildning (3D) för en bussterminal för Nacka-Värmdö-bussarna i Katarinaberget, S-Dp/S-TDp 2014-12434 (pdf 668 K)

Synpunkter ska ställas till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Fleminggatan 4, Box 8314, 104 20 STOCKHOLM.


 
«FörstaFöregående12345678910NästaSista»

Sida 6 av 48