slussen.nu
"Stoppa Nya Slussen-förslaget Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   


- Stockholm förtjänar bättre"

Café Blom-gruppen, Föreningen Bevara Slussen, KulturSlussen och Ny syn på Slussen, fyra grupper som alla deltar aktivt i Slussendebatten och tilllsammans representerar en bred opinion har ställt sig bakom en gemensam plattform med tydliga krav till politikerna i Stadshuset.

Slussen är intensiv trafikknut som hundratusentals stockholmare passerar varje dag.
Slussen är också stockholmarnas offentliga vardagsrum med ett unikt panorama.
Slussen är vanskött, dess underhåll och skötsel eftersatt.

Vi kräver att beslutsfattarna

Bevarar stadsrummets unika värden med mötet mellan Saltsjön och Mälaren
- i stället för att exploatera, bygga sönder och skapa otrygga kajmiljöer

Säkerställer en väl fungerande trafiklösning för alla trafikantslag
- i stället för trafikkaos

Värnar utsikten mot Riddarfjärden och Saltsjön
- inga skrymmande hus framför KF-husen och på Södermalmstorg

Slår vakt om kulturarvet Gamla stan
- i stället för en åttafilig bilbro över till Skeppsbron

Förnyar handelsplatsen Södermalmstorg på ett värdigt sätt
- i stället för en galleria, lika stor som NK, under Södermalmstorg

Låter Slussen vara tillgänglig för alla - även för rörelsehindrade och barnvagnar
- i stället för stora, höga trappor och avsatser på Slussens skuggsida

Förbättrar kollektivtrafiken till och från Nacka/Värmdö

- i stället för långa gångavstånd i en ny bussterminal insprängd i Katarinaberget

Långsiktigt och hållbart säkrar T-banan och dricksvattentäkten i Mälaren
- nonchalera inte kända översvämningsrisker

Ladda ner Plattformen som pdf » A4 (52k) | » 2 x A5 på A4 (74k)

Senast uppdaterad 2011-09-29
 
ABC | Kaos väntar Slussen Skriv ut Skicka sidan
2011-09-06

 
KulturSlussen gör entré Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Mats Edblom

Nu ger sig arkitekterna och formgivarna Mats Edblom, Jonas Bolin, Leif Bolter och krögaren Erik Lallerstedt in i debatten kring nya Slussen med en vidareutveckling av förslaget "Slussen - näs mellan två vatten" som presenterades på Konstakademien tidigare i år. KulturSlussen, entrén till Stockholms framtid, vill vara Stockholms hjärta med kulturell mångfald som alternativ till stadens förslag.

Tanken är att näset mellan Gamla Stan och Södermalm ska bevaras och utvecklas. Trafiken flyter i två flöden utan T-korsningar och gång- och cykeltrafiken kan passera fordonsfritt. Bussterminalen har lagts under en ny saluhall som ligger framför KF-husen men inte skymmer dem. Den är tänkt att bli ljus och inbjudande att strosa i även om man inte ska handla. Ett hus för kulturell verksamhet är placerat intill Södermalmstorg och ovanpå T-banan föreslår de ett ungdomens hus. Allt utan att skymma den vida panoramautsikten från Mälaren till Saltsjön.

Modellen visas i Tullhus 3 på Skeppsbron 14 - 23 juni. Öppettider: 12 - 18.

 
S vill ha omtag Skriv ut Skicka sidan

Socialdemokraterna i Stockholm sågar förslaget till nya Slussen som kallas undermåligt och anser att ett skyndsamt omtag måste göras. Slussen måste få en modern, funktionell, vacker och långsiktigt hållbar lösning skriver man i sitt beslut antaget av Arbetarekommunens representantskap.

De viktiga punkterna för en sådan lösning listas som att

- de fria siktlinjerna vid Gamla stan och Slussen värnas
- en ny bussterminal och tunnelbana till Nacka ingår i den framtida trafiklösningen
- den nya trafiklösningen inte leder till ökad biltrafik i Gamla stan
- nya lokaler rymmer kreativ och kulturell verksamhet
- tillgängligheten garanteras enligt plan- och bygglagen och att gångstråken värnas
- handlingsfriheten inför möjliga havsnivåhöjningar säkras
- och att projektets finansiering säkerställs.

 
Slussens framtid på spel Skriv ut Skicka sidan
2011-04-25

Nya Slussen?

Förra årets förslag till ombyggnad av Slussen mötte en storm av kritik och protester. Nu kommer ett nytt omarbetat förslag som enligt Stockholms stads hemsida är det slutgiltiga. Slussens historia och betydelse och det djupa engagemanget från stadens befolkning är dock så stort att det inte alls är säkert att det är så slutgiltigt om förslaget inte är mycket bra.

 

Den 3 maj och fram till 19 juni kommer förslaget att presenteras på Sjömanshemmet på Peter Myndes Backe 3 som ligger alldeles intill tunnelbanan. Inget är ännu officiellt kring det nya förslaget, men av det som läckt ut kan man ana två saker. Dels att man verkligen har påverkats av den kraftiga opinionen kring Slussens utformning, framförallt när det gäller de fria öppna vyerna och den lodräta "muren" mellan norr och söder. Men också att de stora bristerna kring trafiklösning och arkitektonisk utformning av områdets känsliga karaktär kvarstår.

 

Beslut om vad som ska hända med Slussen måste tas snart, förfallet accelerar. Men det får inte bli ett beslut som det vilar desperation över. Jag hoppas att utställningen blir lika välbesökt som den förra våren och debatten lika livlig. Kring Slussen ska det blåsa friska vindar. Dess frihet är värd att kämpa för.

 

Utställningen är bemannad och under helgerna finns representanter från projektledningen på plats för att svara på frågor. Öppettider är måndag till onsdag och fredag kl 12.00 till 18.00. Torsdag från 12.00 till 20.00 och lördag - söndag 12.00 till 16.00. (Torsdag 2 juni och lördag-måndag 4-6 juni stängt.)

 
«FörstaFöregående4142434445464748NästaSista»

Sida 46 av 48