slussen.nu
Slussen i domstol Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Nya Slussen Planbild

Idag behandlas Slussen i Mark- och miljödomstolen.

Beslutet om Nya Slussen väckte stort engagemang. 20.000 besökte utställningen, 4600 yttrade sig och 600 överklagade till Länsstyrelsen och Förvaltningsrätten. Men enbart de som bor och verkar närmast Slussen får överklaga. Efter gallring återstår ett 40-tal sakägare som fört ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen.

Jan Ohlin, sakägare och presstalesman för föreningen Bevara Slussen välkomnar förhandlingen.
- Detta är första gången som beslutet om Slussen prövas i domstol. Första granskningen skedde i Länsstyrelsen, som själva hade berett ärendet. Nu får planprocessen en oberoende juridisk prövning.

Nya Slussen
Så skulle det bli ......

Domstolen kommer inte att ta ställning till utseende eller funktion, om utsikter försvinner eller om Nya Slussen skulle komma att fungera bra eller dåligt. Rätten prövar enbart om beredningen gått rätt till ur ett juridiskt perspektiv. Anmälarna lyfter fram en rad exempel på att planprocessen varit felaktig enligt PBL, Plan- och Bygglagen, miljöbalken, Lagen om offentlig upphandling LOU, tillgänglighetsbestämmelser, kulturminneslagstiftning med mera.


Nya Slussen
..... men så kommer det att se ut.

Flera överklagande påpekar att det varit svårt att förstå för såväl politiker som allmänhet vad man skulle fatta beslut om eftersom underlaget inte varit korrekt utformat. Lagstadgad informationshantering har fördunklats genom vilseledande bilder och information.

Beslutet om Nya Slussen består av tre olika detaljplaner. Avgörande delar ur de olika detaljplanerna inte har redovisats samtidigt, vilket gjort det omöjligt att se slutresultatet. Detaljplanerna är beroende av varandra och kan inte genomföras var för sig. Därför bör inget av de enskilda besluten få vinna laga kraft innan alla tre detaljplaners överklagande är avklarade.

Detaljplanebeslutet om Slussen antogs av den borgerliga alliansen i Stadsfullmäktige i december 2011 med tre rösters övervikt. Oppositionen i Stockholm har lovat att göra Slussen till en valfråga 2014 och riva upp beslutet om de kommer till makten.

 
Nya Slussen stjäl tid Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Slussenterminalen
Den nuvarande terminalen för Nacka-Värmdöbussar och Saltsjöbanan vid T-Slussen

Nya Slussen kan stjäla en arbetsvecka av pendlare

Den planerade bussterminalen i Katarinaberget med extra lång gångväg till och från tunnelbanan kommer att stjäla en arbetsvecka per år skriver Metro.

Det är landstingspolitikern Curre Hansson (S) som tillsammans med arkitekterrna Lennart Klaesson och Tor Edsjö räknat ut det. En årlig kollektiv förlust för samhället på nästan en miljard kronor.

Med den nuvarande terminalen moderniserad till en ljus och fin pelarsal skulle inte bara den korta omstigningssträckan kunna behållas, det skulle också bli 2-3 miljarder billigare. Dessutom skulle omkringboende slippa flera års störningar under sprängningsarbeten och människor och miljö skulle besparas en ofantlig ström av lastbilar som forslar bort sprängstenen. Den tidigare planerade gallerian i Nya Slussen är numera avskriven. Därmed finns möjlighet att låta terminalen ligga kvar där den ligger.

» Läs Metros artikel här

 
Nu igen ... Skriv ut Skicka sidan
2012-07-17

Södermalmstorg

Södermalmstorg i juli

Igår hände det igen, det som faktisk sker oftare än vi tror, en av t-banans linjer stod stilla. Och som vanligt samlades stora skaror trafikanter på Södermalmstorg för att invänta ersättningsbussar. Man får anledning att fråga sig än en gång, eller snarare Sten Nordin och Regina Kevius: Hur ska ersättningsrafiken vid Slussen fungera i Nya Slussen med en T-korsning? Utan möjlighet för bussar att vända och få den plats de behöver.

Södermalmstorg

Södermalmstorg i februari

 
S vill göra Slussen till valfråga Skriv ut Skicka sidan

ABC 18 juli. Intervju med Tomas Rudin (S).


 
Stopp i T-banan Skriv ut Skicka sidan
2012-02-10

Stopp i t-banan

Idag drabbades tunnelbanans röda linje av ett längre driftstopp på grund av elavbrott. Det händer ganska ofta att det blir störningar i tunnelbanetrafiken även om det oftast rör sig om kortare stopp. Bussar sätts in som ersättningstrafik. Slussen och Södermalmstorg fungerar då utmärkt som vändplats för trafiken och för att lasta flera bussar samtidigt.

 
«FörstaFöregående4142434445464748NästaSista»

Sida 43 av 48