slussen.nu
Överklagande hemligstämplat Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

I morgon ska Kommunstyrelsen behandla frågan om staden ska vidmakthålla sitt överklagande av Mark- och miljödomstolens upphävande av detaljplanen för Nya Slussen. Staden har anstånd till fredag att inkomma med motiveringen till sin ansökan om prövningstillstånd. Nu har det PM som ska ligga till grund för beslutet enligt föredragningslistan hemligstämplats med hänvisning till sekretesslagen OSL 19 kap. 9§. Föredragande borgarråd är Regina Kevius.

Kommunstyelsemöte 20 mars

Dagens Nyheter skriver idag att det är synnerligen ovanligt att Stadshuset använder sekretesslagen för att hemligstämpla annars offentliga handlingar. DN har begärt sekretessprövning med besvärshänvisning till vem man kan överklaga beslutet. Enligt DN hade stadsadvokaten Eva Granbohm utlovat ett besked om sekretessprövningen under måndagen men det kom inte.

 
Inget överklagande? Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

"Dags att börja utreda plan B"

Det säger oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) i en intervju i Dagens Nyheter idag.

Frågan om Stockholm stads överklagan av Mark- och miljödomstolens upphävande av detaljplanen för Nya Slussen skulle behandlas av kommunstyrelsen nästa onsdag, men har nu strukits från föredragningslistan. Juristerna i Stadshuset har svårt att motivera ett överklagande eftersom inga formella fel föreligger i beslutet. Staden har anstånd till den 22 mars att inkomma med sin motivering.

- Jag tror att hela planen kommer att dras tillbaka inom några veckor och då är det dags att börja utreda plan B i detalj, säger Tomas Rudin i DN-intervjun.

 
Överklagar kommunstyrelsen? Skriv ut Skicka sidan
2012-12-26

2:ans hållplats
Slussenpolitiken vid vägs ände? 2:ans busshållplats intill Katarinahissen och filen från Katarinavägen mot Skeppsbron har varit avstängda så länge att många glömt att det ska vara den naturliga snabba förbindelsen mot Skeppsbron.

Stockholms kommun har nu överklagat Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen för Nya Slussen. Stadsadvokaten hemställer om prövningstillstånd och yrkar att Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt upphäver den tidigare domen och fastställer detaljplanen som kommunfullmäktige beslutade om förra året.

Stadens advokat Eva Granbohm framhåller samtidigt att frågan om staden ska vidhålla överklagandet kommer att avgöras av kommunstyrelsen när den sammanträder den 20 februari. Hon anhåller därför också om anstånd att utveckla grunderna för överklagandet och skälen för prövningstillstånd till den 22 februari.

Frågan om Slussens framtid är därmed en öppen politisk fråga. Kommunstyrelsen, där alliansen har 7 ledamöter och oppositionen 6, har nu möjlighet att söka en bredare politisk grund för en realistisk plan för Slussen som tar verklig hänsyn till ekonomin, den världsberömda vyn, samtliga trafikslags flexibla funktion, vattenproblemen, kultur och kommers, stadens historia - och inte minst en rimlig tid för genomförandet som inte ställer till kaos för Stockholm i ett decennium framöver.

 
ABC om SLUSSEN plan B Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

» ABC | "Plan B: Detaljplanen behöver inte ändras"

 
Detaljplanen underkänd Skriv ut Skicka sidan
2012-12-12

Mark- och miljödomstolen upphäver

detaljplanen för Nya Slussen

Domstolen meddelade idag dom över detaljplanen för Nya Slussen.

Mark- och miljödomstolen upphäver Stockholms Kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2011 att anta detaljplan för Slussen. Detaljplanen antogs för precis ett år sedan med den knappa majoriteten av 51 röster mot 48.

Domstolen anser att Kommanditbolaget T-Bodarnas enskilda intresse av att bebyggelse inte uppkommer framför Glashusets fasad mot vattnet väger tyngre än det motstående allmänna intresset av fyra tillkommande byggrätter för bl. a. kontorsutrymmen. I klartext innebär det att ägarna av Glashuset som vetter ut mot Strömmen drabbas ekonomiskt när fastighetens värde sjunker om hus byggs framför glasfasaden. Domstolen avvisade övrigas klagomål.

» Ladda ner och läs domslutet här (pdf 3.3 MB)

 
«FörstaFöregående4142434445464748NästaSista»

Sida 42 av 48