slussen.nu
Mark- och miljööverdomstolen Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

planerar att hålla förhandling om Stockholms stads överklagande av Slussenmålet den 10 juni. Syn kommer att genomföras den 12 juni. Det betyder troligtvis att en dom inte kan komma före sommaren.

 
Slussenbeslut olagligt? Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Avgörande beslut kring bygget av nya Slussen kan vara brottsliga säger professorn i juridik Olle Lundin i ett inslag i TV 4 Nyheterna.

» Se inslaget här

 
(S): Finn en bred lösning Skriv ut Skicka sidan

Sätt fokus på kollektivtrafiken i Slussen

Tomas RudinOppositionsborgarrådet Tomas Rudin (s) föreslår i en skrivelse till Kommunstyrelsen att staden tillsätter en parlamentarisk utredning för att förbereda en ny konstruktion inom ramen för nu gällande detaljplan för Slussen som tar sin utgångspunkt i kollektivtrafikens behov.

Den uppgörelse med Atrium Ljungberg (ägare av Glashuset) som staden efter diverse hemlighetsmakeri offentliggjorde igår ändrar inte på det faktum att Mark- och miljööverdomstolen ska pröva om det finns juridisk, och inte ekonomisk grund för beslutet i lägre instans att upphäva detaljplanen för Nya Slussen. Staden kan inte ha två motstridiga detaljplaner för samma plats.

Tomas Rudin menar att det är viktigt att alla nu försöker vara konstruktiva och finna breda lösningar på den för Stockholm viktiga frågan hur en ny Slussenkonstruktion kan bli till inom rimlig tid till en rimlig kostnad och med ökat fokus på kollektivtrafiken. Och att det är viktigt att inte förlora ytterligare tid under kommande juridiska processer.

» Läs skrivelsen här på Tomas Rudins blogg

 
Prövningstillstånd Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Mark- och miljööverdomstolen beviljade idag prövningstillstånd för Stockholms stads överklagande i Slussenmålet.

Som skäl anges att kommanditbolaget T-Bodarne har yttrat sig och Stockholms stad har kommit in med kompletterande material i målet. Med hänsyn till detta och till att målet är synnerligen omfattande finner Mark- och miljööverdomstolen att det inte går att bedöma riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till utan att meddela prövningstillstånd.

Mark- och miljööverdomstolen tar inte upp övriga överklaganden.

» Läs mer här

 
Slussenbeslut överklagas Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Idag fattade kommunstyrelsen beslut om att överklaga den upphävda detaljplanen för Slussen. I morgon lämnas överklagandet in till Mark- och miljööverdomstolen. Samtidigt kommer Atrium Ljungberg att lämna in ett medgivande att stadens förslag till ny detaljplan fastställs.

Parterna har enats om att Atrium Ljungberg får en markanvisning för de planerade byggnaderna på Stadsgårdsleden, framför fastigheten Glashuset och att tomträttsavgälden för Glashuset justeras under åtta år. Markanvisningen ger Atrium Ljungberg ensamrätt att förhandla med staden under två år.

» Läs pressmeddelande här

 
«FörstaFöregående4142434445464748NästaSista»

Sida 41 av 48