slussen.nu
Förhandling om vattendom Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Idag börjar » förhandling i mark- och miljödomstolen om Stockholms stads ansökan för vattenverksamhet i Slussenområdet när Slussen ska byggas om. Det gäller skadeförebyggande åtgärder, reglering av Natura 2000-områden, rivning och byggande av nya anläggningar och grundvattenbortledning för bussterminal i Katarinaberget. » Huvudförhandling beräknas pågå till 8 november (pdf 80K) och syn vid Slussen ske den 22 oktober. » Ansökan och bemötanden finns på Stockholm stads webbplats.

3000 hektar åkermark drabbas runt Mälaren när Slussen byggs om. Föreslagna förändringar i vattennivån och en förlängning av vårfloden kommer att leda till försenat vårbruk och i värsta fall mark som inte längre duger att odla på, skriver ATL, Lantbrukets affärstidning. 850 sakägare kommer att företrädas av LRF i domstolen. Mälarens nya reglering medför att vattennivåerna i Mälaren höjs något från mars till mitten på maj. Det kommer att påverka lågt liggande jordbruksmark.

 
Dom över Slussen Skriv ut Skicka sidan

Mark- och miljööverdomstolen har godkänt Stockholms kommuns beslut att anta ny detaljpan för Slussen.

Na Slussen?Skiss: White arkitekterMen innan Nya Slussen med T-korsning, en bred bro, inskränkta vyer och otidsenlig bergterminal är verklighet ska bland annat detta hända:

Den andra detaljplanen, för att kunna bygga terminalen i Katarinaberget, måste godkännas. Den har överklagats och ligger hos mark- och miljödomstolen.

Det behövs också en miljö- och vattendom. Ansökan ligger hos mark- och miljödomstolen.

För en ny bussterminal i Katarinaberget krävs ny fastighetsbildning och inlösen av privatägda fastigheter på Katarinaberget.

Överklagan till förvaltningsrätten av överenskommelsen mellan staden och Atrium Ljungberg ska behandlas.

Om byggena tjuvstartar (och det gör de ju) innan alla juridiska processer är avklarade kommer allt fler inse vilket trafikkaos som väntar om Nya Slussen byggs med de regleringar som föreslås under byggtiden, framförallt under de första fyra åren då Katarinavägen stängs helt. Det kommer att öka stödet till förmån för plan B framför den nu (delvis) godkända plan A. Stödet kommer att öka på bredden och på djupet oberoende av de politiska partiernas taktik. Avstängningen av Katarinavägen kommer att drabba stadsbussarna samtidigt som man säger att de bör ta över biltrafikanter som kommer att hänvisas till en redan ansträngd Centralbro. Dessa samhällsekonomiska kostnader finns inte i budgeten för Nya Slussen.

De obesvarade frågorna kring projektets verkliga ekonomi kommer sannolikt att granskas hårdare av oppositionen, ty mycket tyder ju på att det blir maktskifte i Stadshuset vid nästa val och då ska projektet slutföras av oppositionen. Ekonomin kommer också att bekymra alla om samhälls- och privatekonomin går mot sämre tider vilket det finns befogad oro för.

Sedan återstår att se om politik är det möjligas eller omöjligas konst - eller kanske konsten att göra det omöjliga möjligt.

 
Rädda Debaser Slussen Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Debaser

Med anledning av att Debaser Slussen sagts upp i förtid har en namnsinsamling startats.

I uppropet skriver Debaser: "Det ser ut att ta flera år innan förslaget "Nya Slussen" vunnit laga kraft och får påbörjas. Trots det är vi uppsagda till den sista september i år. Vi vill ha kvar musiken, festen och kärleken som finns på Debaser Slussen så länge som möjligt! Vi kommer att samla in så många namn vi kan och sedan lämna över dem till Sten Nordin i stadshuset. Hjälp oss med ditt!
TACK! Med kärlek, Alla vi på Debaser"

» Till uppropet: Säg inte upp Debaser Slussen i förtid!

 
Vi flytt int! Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Annelie Telford och Tomas Rudin

Över tjugotusen namnunderskrifter av människor som inte vill att Debaser tvingas flytta i förtid från Slussen lämnades idag över av Debasers vd Annelie Telford till oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S). Stadshusets innergård var fylld av människor från när och fjärran och strålande solsken.  Sten Nordin (M) var tillfrågad att ta emot namninsamlingen men ville inte.

 
Debaser uppsagd Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

DEBASER SLUSSEN UPPSAGD I FÖRTID

Debaser

Debaser Slussen är uppsagd till sista september i år på grund av att förberedelser för "Nya Slussen".
På sin hemsida skriver Debaser:

"När vi ifrågasatt hur staden kan påbörja arbetet med "Nya Slussen" innan de juridiska processerna är klara, har stadens tjänstemän svarat att denna process är för omfattande för att stoppas nu. "Förslaget kommer att gå igenom" är svaret vi har fått från vad som snarast känns som hjärntvättade tjänstemän, som tar sina order från våra högsta politiker i Stockholms Stad med Sten Nordin i spetsen. Det låter på både politiker och tjänstemän som att den mångmiljonsrättsprocess staden är mitt i, bara är ett spel för galleriet?!"

» Läs hela artikeln på Debasers hemsida

För att se fler fler bilder klicka på Läs mer

 
«FörstaFöregående31323334353637383940NästaSista»

Sida 40 av 48