slussen.nu
Mark- och miljööverdomstolen: Skriv ut Skicka sidan

Stockholm stad får inte prövningstillstånd för detaljplanen för bussterminal i Katarinaberget

Det innebär att Mark- och miljödomstolens dom står fast. Domstolen ansåg att kommunen inte uppfyllt formella krav som ställs på planprocessen och underlaget. Mark- och miljööverdomstolens » beslut att inte meddela prövningstillstånd kan inte överklagas (se länken). Därmed har sannolikt hela Nya Slussen-projektet gått i stå. Eftersom det brådskar att få ordning på Slussen både på grund av dess miserabla skick och allt större trafikproblem är det viktigare än någonsin att plocka fram en plan B.

» Protokoll från domstolen (pdf 146 K)

» SvD: Nya Slussens bussterminal stoppas

» DN: Nytt bakslag för Slussens nya bussterminal

» ABC: Slussens nya bussterminal stoppas

» SR: Definitivt stopp för bussterminalen vid Slussen

 
Stigbergsgruppen: Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Lägg alla kort på bordet! Sten Nordin


Pressmeddelande från Stigbergsgruppen
, samarbetsorganisation för motståndarna till stadens plan för Slussen:

"Filmen ”Stoppa vansinnet! Rädda Slussen!” har blivit en succé på nätet. Och det innan den var helt klar!
Nu går förespråkarna för ”Nya Slussen” ut och påstår att filmen ger en felaktig bild av Sten Nordins Slussen-projekt. Men utan att precisera sig eller komma med konkreta fakta.
Vi har begärt ut aktuella ritningar, utredningar och beskrivningar av Slussen-projektet. Men då har vi fått nej, med motiveringen att de är belagda med sekretess ….Det gäller bland annat ritningar på gallerian, den höga trappan i största gångstråket, kostnadskalkyler, visualisering av trafikflöden, brand- och riskanalyser för bussterminalen i Katarinaberget.
Nu begär vi att Sten Nordin lägger alla Slussen-korten på bordet. Så att alla medborgare kan bilda sin egen uppfattning om projektet."

 
Staden överklagar Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Arrogant Nordin ödslar fler skattemiljoner på Sveriges rikaste advokater

Utsikt över Slussen och Saltsjön

Stockholms stad har idag överklagat mark- och miljödomstolens beslut som kom för en vecka sedan och som upphävde detaljplanen för bussterminalen.


Staden ber om uppskov för överklagandet till den 7 mars nästa år. Det är kommunstyrelsen som ska fatta beslut om överklagandet ska vidmakthållas.


– Vi planerar för en byggstart 2014. Exakt vad som ska göras först tittar vi på nu men det är självklart bara sådana arbeten som vi har tillstånd att utföra, säger Andreas Burghauser, projektchef för projekt Slussen, i ett pressmeddelande.


Den som läst domen inser att det är bortkastade skattemiljoner och tid. Mark- och miljööverdomstolen kommer inte att ändra underrättens beslut. Staden har begått grundläggande formfel – fem gånger om – vart och ett tillräckligt för att upphäva detaljplanen. Det speglar den inkompetens och maktarrogans som Nya Slussen är ett uttryck för.


– 
I Slussenfrågan drivs Nordin och Stockholms Alliansen sedan länge av omsorg om sin prestige - inte av omsorg om Stockholmarnas intresse av en bra lösning. Nordins överklagande av domen förlänger stadens självförvållade slussenelände. Och det ökar den redan stora högen av bortkastade skattemiljoner i Alliansens slussgrav, säger Ole Settergren, talesperson för Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen.


Vid månadsskiftet juli augusti hade skattebetalarna lagt ut drygt en miljard kronor, 1012 miljoner, för Nya Slussen – därav 11,5 miljoner kronor i arvode till Sveriges dyraste advokater på Mannheimer Swartling. Sten Nordins besked om att domen ska överklagas innebär ytterligare skattemiljoner till advokaterna. Detta trots att staden vet om att de kommer att förlora målet.


Det är uppenbart att Alliansen söker investera fast Nya Slussen, etablera ett faktum genom att börja riva. I strid med vad som tidigare meddelats ska arbetena börja utan att det finns en lagakraftvunnen plan för Slussen som helhet.

Det finns bra alternativ till Nya Slussen som kan börja genomföras utan fortsatt eller ny planprocess. Det är klarlagt att det går att genomföra en förnyelse av den nuvarande konstruktionen utan ny detaljplan. Det går snabbare, det blir funktionellt, det blir vackert.

Nya Slussen har sågats grundligt av både sakkunniga och allmänheten. Fult, försämrad funktionalitet och framkomlighet, trafikkaos under byggtiden, för lång byggtid (åtta år), för dyrt och för riskabelt. Kritiken tycks har eggat stadshuspolitikerna. De har en tradition att uppfylla: Ge aldrig folket vad det vill ha. Om det redan finns – riv det och ge dem skit och tvinga dem att betala för det.

En maktarrogans helt i linje med Stockholms mörka stadsbyggnadstradition. Om motståndet växer kan Stockholmarna fortfarande vinna över sina styresmän och vi kan få en snabb och bra lösning på Slussenfrågan, avslutar Ole Settergren.


 
Handelskammaren om Slussen Skriv ut Skicka sidan

Västra trädgårdsgatan 9
Stockholms Handelskammare vädjar i brev till Sten Nordin att ompröva bussterminalen i Katarinaberget  till förmån för en smartare och mer pragmatisk lösning
.

Beslutet att bygga ut tunnelbanan till Nacka gör den dyra terminalen i Katarinaberget onödig. Att låta bli att bygga den skulle sänka kostnaderna för Slussenprojektet. Pengar som kunde användas till att snabba på tunnelbaneutbyggnaden.

Foto:  Wikimedia Commons

 
Bussterminalen stoppas Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Mark- och miljödomstolen stoppar bygget av bussterminalen vid nya Slussen

Ny bussterminalMark- och miljödomstolen har idag upphävt detaljplanen för ny bussterminal vid Slussen. Domstolen upphäver detaljplanen på formella grunder och konstaterar att kommunens handläggning av planärendet har stora brister.

Frågan om en ny bussterminal omfattades ursprungligen av detaljplanen för Slussen men bröts ut ur den i samband med samrådet för Slussenplanen för att prövas i en ny detaljplan.

Domstolen anför flera skäl till att upphäva detaljplanen:

Kommunen har inte upprättat erforderligt program med utgångspunkter och mål för planen, och har inte heller hållit programsamråd enligt plan- och bygglagsstiftningens krav.

Kommunen har inte heller hållit samråd om miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad med berörda kommuner och länsstyrelsen, enligt miljöbalkens krav. Sådant samråd ska hållas innan kommunen bestämmer omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen.

Miljöbalkens krav på redovisning av rimliga alternativ är inte uppfyllda. Det framgår inte hur kommunen gjort sina bedömningar, eller vilka skäl som ligger bakom kommunens val av de alternativ som funnits och huruvida det funnits andra rimliga alternativ.

Detaljplanen brister i redovisning av planens förhållande till andra planer och program, enligt miljöbalkens krav, däribland Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen som tar upp frågan om utbyggd tunnelbana till Nacka.

Det saknas tillräcklig redovisning av ekonomiska överväganden, enligt plan- och bygglagstiftningens krav.

Avslutningsvis konstaterar domstolen att kommunen på ett flertal punkter brustit i handläggningen av planärendet. Bristerna är så omfattande att detaljplanen skall upphävas.

» Läs Mark- och miljödomstolens pressmeddelande här

» Projektetchefen för Slussenombyggnaden Andreas Burghauser i radiointervju

» Svenska Dagbladet

» ABC

» Dagens Nyheter


 
«FörstaFöregående31323334353637383940NästaSista»

Sida 39 av 48