slussen.nu
Slussens budget spricker Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Nya Slussen blir minst 1,3 miljarder kronor dyrare än beräknat visar en ny lägesrapport från exploateringskontoret.

När beslutet att genomföra Nya Slussen togs i kommunfullmäktige 2010 var kostnadsramen åtta miljarder kronor. Den siffran har avgående finansborgarrådet Sten Nordin (M) envist hållit fast vid, trots förseningar och motgångar i bland annat Mark- och miljööverdomstolen. Den bedömning exploateringskontoret gör i dag är en slutkostnad på drygt 9,1 miljarder kronor skriver Dagens Nyheter.

» Läs artikeln här

 
Demokrati och pengar Skriv ut Skicka sidan
2011-09-15

Nya Slussen - ministerstyre och en porös demokrati

Journalisten Kajsa Althén höll ett uppskattat tal om allvarliga brister kring stadsplaneprocessen för Nya Slussen på Moderna museet i början av september. Det ingick som en av programpunkterna i "Slussen - på väg mot sista varvet?" arrangerat av nätverket Café Blom-gruppen tillsammans med museet. Övriga punkter på symposiet granskade förslaget till ny detaljplan för Slussen ur trafiksynpunkt och ett internationellt perspektiv.

Se Kajsa Althéns tal i denna videoupptagning gjord av Peter Frisk (ca 14 minuter).

 
Ett spel för galleriet? Skriv ut Skicka sidan
2010-05-21

- Det här känns som ett klassiskt spel för galleriet. Det handlar om att de har fått in tio pärmar fulla med åsikter. Då säger de att folk har varit kritiska och att de kommer att backa i förslaget och låter ett hus inte få byggas men lämnar resten av de nio husen kvar.

Det säger Peter Frisk, känd bland annat för sina Slussenvandringar, i en artikel i Stockholms Fria Tidning. - Det är bra att folk engagerar sig i frågor som rör staden, säger finansborgarrådet Sten Nordin (m). Han tycker att diskussionen fram till nu varit tämligen ljummen. Men nu ordnas möten, debatter, slussenvandringar, namninsamlingar och andra opinionsbildande aktiviter. Så politiker och myndigheter kan säkerligen lång tid framöver se en hetare diskussion om Slussens framtida utformning. Den berör ju alla djupt och en klok och framsynt lösning är absolut nödvändig för Stockholm.

>> Läs hela artikeln här

 
SVT ABC: Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Rivningen av Kolingsborg stoppasDen ovala byggnaden mitt på Slussen var planerad att rivas inom några veckor
. Den planen har nu stoppats av tjänstemännen i exploaterings- och stadsbyggnadsnämnden. Man vill invänta den kommande politiska majoritetens ställningstagande i Slussenfrågan innan det tas beslut om när den eventuella rivningen kan påbörjas. Eller inställas.


Byggnaden uppfördes för Stockholms Hamnarbetarkontor 1953–1954
. De övre planen inreddes för kontor och de nedre planen som en utropshall för dagens jobb till hamnarbetarna på fartygen som skulle lossas och lastas. Hallen smyckades med värdefulla väggmålningar med motiv från hamnarbetarnas arbete av konstnären Ingemar Callenberg.

 
P4 Stockholm: Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

– Ja, valet betyder nog väldigt mycket nu hur det blir faktiskt, för trots allt så har de olika partierna lite olika ståndpunkter i det här fallet nere vid Slussen. Så att väljarna kan nog påverka utvecklingen lite grann, men som sagt, staden har ställt till det så mycket för sig här så just nu går det inte att genomföra det här bygget. Så är det, säger Lennart Klaesson, medlem i arbetsgruppen för SLUSSEN plan B, i radiointervjun.

 
«FörstaFöregående31323334353637383940NästaSista»

Sida 35 av 48