slussen.nu
Slussensossarna Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Slussen-brev och ny hemsida


Slussen berör och upprör - den kräver känsla och förnuft - är en del av stadens själ!

Slusssensossarna
Det skriver Slussensossarna på en nystartad hemsida
. Den 29 mars har Stockholms Arbetarekommun extra representantskapsmöte om Slussen. Inför mötet skickar Slussensossarna en serie brev till medlemmarna, varje brev granskar olika områden av Slussenfrågan. Breven läggs ut på den nya hemsidan där alla intresserade kan ta del av informationen om expertgruppens kritiska granskning av stadens förslag "Nya Slussen"


Socialdemokraterna hävdade under mandatperioden 2010-2014 att ombyggnadsplanen är undermålig
, skriver Slussensossarna. Den röstades fram med bara 3 rösters övervikt. Nu ökar kostnaderna snabbt, från 4 miljarder är projektet nu uppe i nästan 12 miljarder kronor. Utan att bygget ens börjat.


Alliansens projekt kommer inte att fungera
, anser Slussensossarna, ett omtag och en reviderad plan för ombyggnaden har utlovats och är nödvändig.


›› Läs mer här


 
Bussfack om bussterminal Skriv ut Skicka sidan
2012-03-08

Sektion Keolis i Kommunalarbetareförbundets avdelning 1 i Stockholm, som organiserar förarna på Nacka-Värmdöbussarna, riktar hård kritik mot ny bussterminalen i Katarinaberget. I sitt yttrande över detaljplanen finner facket allvarliga brister och faror på åtta punkter.

I Stockholmtrafiken har flera bussar brunnit. Ifall en större brand skulle inträffa i terminalen är risken för katastrof uppenbar. Planen måste därför ge svar på hur brandsäkerheten ska tillgodoses.

Antalet uppställningsplatser för bussar som redovisas i planen räcker inte. Bussar som anländer till terminalen och inte omedelbart ska avgå igen måste kunna ställas upp. Situationen blir ohållbar om de ska cirkulera i väntan på plats.

Takhöjden i terminalen måste göra det möjligt både för dagens och morgondagens bussar att trafikera den.

Eftersom bussarna efter lastning av passagerare ska backa ut så måste det fria utrymmet bakåt vara så stort att det kan ske utan risk för kollision med annan buss som passerar. Situationen med lastning, avgång och backning är ett riskmoment, särskilt när den är förenad med stress som till exempel vid försening. Uppstår då sammanstötning mellan bussar blir situationen lätt kaotisk med stopp för anländande och avgående bussar.

Alltför ofta händer idag det att bussar blir stående på grund av problem. Ibland kan tillkallad mekaniker lösa det på plats, men bärgning av ledbuss som är snedställd ställer stora krav på utrymme om trafiken ska fungera under tiden.

Körfält på 2,6 meter ger mycket liten säkerhetsmarginal för felmanöver. Att det dessutom blir vänstertrafik till och från terminalen är riskfyllt, inte minst under stress då det är lätt att köra fel. Inträffar det så är det nästan omöjligt att korrigera genom att backa ut igen. En blockerande buss leder till trafikstopp för hela terminalen.

Lutningen som redovisats i förslaget är 50 promille och överstiger de 30 promille som är övre gräns för väglutningar utan varningsskyltning. Lutningen i förslaget är inte acceptabel. Infarten vintertid kan ofta bli ”moddig” och hal. Då är det lätt att en ledbuss kommer ur kurs och viker sig, blockerar infarten och måste bärgas. En bärgning i smalt utrymme och med kraftig lutning blir krånglig.

Det bör redovisas vilka krav som ska ställas på ventilation och kvalitet på luften i trafikdelen av terminalen som blir arbetsplats för bussförarna. Särskilt som den kommer att vara hårt trafikerad vilket innebär att en mängd olika luftföroreningar och partiklar kommer att finnas i luften.

» Ladda ner hela bussfackets yttrande här 

 
Naturskyddsföreningen kritisk Skriv ut Skicka sidan
2012-03-07

Planförslaget oacceptabelt


Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningar i Stockholms län betraktar planförslaget för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen som oacceptabelt ur miljösynpunkt och målet om att ha en kollektivtrafik som är attraktiv och tillgänglig för alla. Man anser också att det finns säkerhetsrisker med att förlägga bussterminalen i ett bergrum där tusentals människor ska vistas. Det bästa vore att en ny bussterminal förläggs där den nuvarande finns skriver man avslutningsvis och sammanfattar sin kritik i följande punkter:

Föreningarna anser att nuvarande förslag för bussterminalen är oacceptabel, framförallt eftersom vi emotsätter oss hela idén att spränga in den nya terminalen i Katarinaberget.

Genomför ett nytt plansamråd med Slussen och bussterminalen samtidigt.

Förslaget kommer att försvåra arbetet med att nå klimatmålen och en anpassning till förändrade resmönster för kollektivtrafik.

Om förlängningen av tunnelbanan till Nacka genomförs kommer den planerade bussterminalen att vara kraftigt överdimensionerad. Minska terminalen och satsa pengarna på exempelvis ytterligare spårtrafik till NackaVärmdö.

Den viktigaste funktionen Slussen har är att vara en bytesplats för resanden med kollektivtrafik. Det är det syftet som bör stå i fokus när man planerar hur Slussen ska utformas.

Omstigning mellan buss och t-bana blir längre än idag, detta är inte acceptabelt. Inte heller att det ska vara längre mellan omstigning mellan tåg och t-bana.

Stor påverkan på grundvattnet under byggskredet och därefter med inte helt utredda konsekvenser för byggnaderna i området.

Planhandlingarna är otydliga och svårlästa.

» Ladda ner Naturskyddsföreningens yttrande till Stadsbyggnadskontoret här 
Förnya och utveckla! Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Slussen behöver självklart


förnyas och utvecklas


Den nuvarande anläggningen går att renovera och det kan ske utan ny detaljplan. Granskningen bekräftar det som Boverkets f.d. generaldirektör Gösta Blücher har konstaterat: förfarandet som krävs för att förnya Slussen utan nytt detaljplanebeslut är okonventionellt men lagligt.

Kjell-Olof FeldtDet skriver ett stort antal föreningar, företagare och kända politiker i Nacka och Värmdö i ett öppet brev till gruppledarna i Nacka och Värmdö kommunfullmäktige och kräver att de folkvalda ska ingripa för att stoppa Slussenprojektet. Bland undertecknarna av brevet finns Kjell-Olof Feldt och Monica Sundström, tidigare gatukontoret Stockholms stad och generaldirektör vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.

›› Läs brevet här (pdf 330k, dock utan bilagor)

 
Granskningen klar Skriv ut Skicka sidan

Har kollektivtrafiken någon talan?

Expertgruppen för Slussenprojektet som tillsattes för att granska handläggningen av projektet har redovisat sina slutsatser.


Experterna ger bussförarna rätt

På en punkt är man mycket tydlig om Nya Slussen: "Stadsbussarna har lika låg framkomlighet som idag". I snart fem år har bussförare framfört kritik som projektledningen eller politiker aldrig gått i svaromål på. Nu får de rätt. I presentationen av rapporten slås fast: "För stadsbuss är svaret att en rekonstruktion har möjlighet att bli något bättre än gällande detaljplan /dvs Nya Slussen/, inte minst för stomlinje 2." Och då har gruppen ändå bara tagit hänsyn till de beräknade normala trafikflödena. Lägger man till bussförarnas erfarenheter av Slussen som problemlösare vid trafikstörningar, typ tunnelbanans driftavbrott, maratonlopp, statsbesök, demonstrationer, onormala bilköer, olyckor och liknande som är vardagsmat för förarna, så är den nuvarande Slussen med planskild korsning och två broar, inte bara något bättre, utan totalt överlägsen den nya med t-korsning och en enda bro. Varför det är så framgår av det öppna brevet nedan.

Det här måste diskuteras av politiker, media och alla medborgare som vill finna en Slussenlösning som förbättrar, inte försämrar, för kollektivtrafiken och därmed i själva verket för all trafik i en av Stockholms absolut känsligaste punkter.

Gruppen finner i sin granskning "att besluten om projekt Slussen i huvudsak vilar på rättvisande bedömningar och beslutsunderlag ...", men lägger till "vissa frågor kräver fortsatt och ytterligare uppmärksamhet och granskningens slutsatser kan därför användas i den fortsatta utvecklingen av projektet".

 
«FörstaFöregående31323334353637383940NästaSista»

Sida 32 av 48