Klimatkris och Slussen Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Nya Slussen klarar högst 100 cm havshöjning till år 2100

Havshöjning

"Projektets kajer och slussportar tål i själva verket inte mer än 50 cm lokal havshöjning i Saltsjön, men Stockholms landhöjning är 50 cm på 100 år och det motverkar nettohöjningen i Saltsjön. Om den globala havshöjningen går snabbare än så blir det en katastrof för projektet. Kajerna och slussportarna kan sköljas över vid högvatten och misslyckas med att skydda dricksvattnet i Mälaren från att kontamineras av havsvatten."

Det skriver Monica Andersson, ordförande i Samfundet S:t Erik, Finn Löfquist, utredare inom miljö- och hälsoskydd, och ytterligare 7 undertecknare i en artikel  på Stockholm Skyline.

› Läs hela artikeln här