Mats Edblom död Skriv ut Skicka sidan

Formulerade skarp kritik mot

Nya Slussen både i ord och handling


Mats Edlund
Mats Edblom, arkitekt, berättar om tankarna bakom "Slussbacken"

Arkitekten Mats Edblom är död.
Som preses för Konstakademien var han med och formulerade de smått klassiska orden om stadens förslag till Nya Slussen:

"Allt släcker man nu ut, ersätter med en banal trafiklösning, en hård exploatering. En gapande bred motorväg, en lång och ödslig gångbro. En norrvänd mur av tunga stadskvarter som stänger utsikter och sammanhang. Värre kan det inte bli. Skam och förbannelse över de nidingar som gör detta."  (läs mer ›› här)

Skarpa ord från Konstakademien i april 2009 när Nya Slussen presenterades. Men Mats Edblom nöjde sig inte med att formulera kritiken i ord, han gjorde det också genom att skapa alternativa förslag för att ge debatten ett djupare innehåll. För honom var inte det primära exploatering av markvärdet, utan funktion och form i harmoni med Slussens historia och den unika landskapsbilden, näset mellan Mälaren och Saltsjön och öppningen i förkastningsbranten mot Söders höjder.

Leif Bolter
Leif Bolter, konstnär och medarbetare till Mats Edblom förklarar "Slussbacken" för Sven Wollter

Här några stycken ur en artikel på slussen.nu i mars förra året.

Till den livfulla debatten har många bidragit under åren som gått. Konstakademien och Mats Edblom skapade i protest mot Fosterförslaget Kulturslussen, som senare utvecklades till Slussbacken. Det var en helt ny gestaltning av Slussen. Men egentligen förordade akademien och Edblom redan då en rekonstruktion av den nuvarande geniala lösningen: "Om ett bevarande på nytt prövas så vill Konstakademien framhålla vikten av att det då handlar om en verklig rekonstruktion där man eftersträvar att återskapa ursprungliga mått, proportioner och material. Även i ett sådant förhållningssätt kan och måste naturligtvis tvingande och nödvändiga förändringar beaktas, exempelvis ett bättre utflöde av vatten från Mälaren."

Slussen återuppbyggdNu har Mats Edblom tillsammans med Leif Bolter och Jonas Bohlin tagit fram förslaget 'Slussen återbyggd' som återskapar den gamla principlösningen men med nödvändiga förbättringar. I långa stycken är det därför identiskt med SLUSSEN plan B:s förslag, som man omnämner i sitt informationsblad: "Plan B-alternativets främsta fördel är att det inte kräver en ny tidsödande planprocess; man kan bygga efter den ursprungliga planen."


Samtidigt som man tar tillvara den geniala lösningen av ett komplicerat trafikproblem
och bevarar den vida berömda funkisarkitekturen med KF-husen och Katarinahissen, samt panoramavyn, så föreslår man också några nya idéer runt Slussen. Till skillnad från i plan B flyttas bussterminalen ut i en glasad konstruktion på Stadsgårdsleden. Och i anslutning till den skapas en saluhall. Ovanför t-banan på Katarinavägen byggs ett rundformat ungdomens hus. I anslutning till Stadsmuseets försänkta entréplan föreslås kulturlokaler och i väster en utbyggnad mot norr av hotell Hilton.

- o O o -

Mats Edblom var född 1936 och förutom sin yrkesutövning som arkitekt var han också under två perioder professor vid Tekniska högskolorna i Lund och Stockholm. Trots att Karin Wanngård och en falang inom socialdemokraterna just nu tycks göra allt i deras makt för att förverkliga Nordins Nya Slussen så kan den bistra verkligheten komma att jaga ifatt dem. Nämligen att Nya Slussen, med deras egna ord från 2011, inte bara är undermålig, den är inte funktionell med avseende på Slussens roll som länk, den näst efter Centralen viktigaste knutpunkten för kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Detta konstaterar även deras egen expertgrupp i sin rapport som presenterades i början av året. För Mats Edblom var Slussen och stadsbyggnad också en fråga om levande demokrati. En artikel i Västerbottens-Kuriren 2011 avslutar han med dessa meningar: 

"Vi talar för demokratins sak.

För våra politiker är den stora utmaningen att lyhört kunna väga stadsbyggandets olika aspekter mot varandra, en uppgift som i sina svåraste delar är av statsmannakaraktär. Det är politikernas höga uppgift.

Men demokratin och den goda staden behöver också arkitekturen och därmed också arkitekterna."