Gösta Blücher: Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Almstriden 1971

påverkade planlagstiftningen

Antagen detaljplan för tunnelbaneuppgång drogs tillbaka

Renovering av Slussen kräver inte ny detaljplan

Gösta BlücherVid mötet på Tranströmerbiblioteket i början på mars uppmanade Jan Valeskog (S) Gösta Blücher, tidigare generaldirektör för Boverket, och en av författarna till plan- och bygglagen (PBL), att skriva en debattartikel. Detta med anledning av att Blücher invände mot Valeskogs tolkning av expertgruppens rapport vad gäller möjligheten att renovera Slussen.

Nu har Gösta Blücher skrivit en artikel i socialdemokratiska Stockholmstidningen. Blücher skriver: "Vid utfrågningen av Jan Valeskog på Tranströmerbiblioteket 4 mars framkom att inom stadens förvaltning cirkulerar misstolkningar och övertolkningar av Expertgruppens rapport. Valeskog anförde att expertgruppen sagt att en renovering av klöverbladet inte kunde ske förrän en ny detaljplan vunnit laga kraft. Det är fel såväl i sak och som referat av expertgruppen."

"Det är förvisso anmärkningsvärt, men det är inte första gången Stockholms ansvariga politiker drar tillbaka en detaljplan som vunnit laga kraft precis innan den ska genomföras. Det var vad som skedde med detaljplanen för tunnelbaneuppgången i Kungsträdgården 1971. Almstriden kom att påverka planlagstiftningens regler om medborgarinflytande."

Vidare: "Underhållsåtgärder på såväl byggnader som trafikanläggningar kan ske även om de strider mot en gällande plan. Om man kan renovera Slussen bit för bit kan det sägas vara underhåll. Om staden bestämmer sig för att inte genomföra planen för nya Slussen blir det närmast en skyldighet att ta tag i underhållet."


›› Läs hela artikeln här

›› Gösta Blüchers CV