Cykeltrafik i Slussen Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Cykeltrafik i Slussen


Slussen är den viktigaste punkten i Stockholms framtida regionala cykelnät


Regionala cykelplanen för Stockholm föreskriver:

enhetlig utformning i hela nätet
cykelbanorna ska vara skilda från biltrafik och från gångtrafik
det ska finnas utrymme för omkörning.


”Nya Slussen” uppfyller inte kraven. Till exempel ligger 700 meter cykelfält mellan bilar och bussar, uppfarten till cykelbron lutar 10% och har svår anslutning till huvudbron. Alla cykelbanor och cykelfält har kurvor med snäva radier och det saknas plats för cykeluppställning. Byggtidens cykellösningar är ännu mer undermåliga.


Om det här kan du läsa i Cykeltrafiken i Slussen som också med tydliga kartor visar hur SLUSSEN plan B har löst problemen så att det blir möjligt att följa cykeltrafikplanens krav.

›› Cykeltrafiken i Slussen (PDF 5.2 MB)