Sverker Lindström: Skriv ut Skicka sidan
2014-09-08

Falska fakta ska rädda


Nordin-Slussens bussterminal


Tre dagar före valet, 11/9, där han riskerar att förlora makten tänker finansborgarrådet Sten Nordin (m) och hans allianskamrater i Stockholm besluta att bygga Slussens bussterminal i Katarinaberet. Grunden är ett dokument som innehåller ett trixande med fakta och demokratiska regler.

Nordin-alliansens upplägg innebär att Stockholms stadsbyggnadsnämnd ska besluta att anta en start-PM som är inledningen på den juridiska och praktiska process som ska leda fram till en ny detaljplan för bussterminalen i Katarinaberet. Den tidigare har underkänts. Ur demokratisk synpunkt är det ett mycket märkligt dokument.

I beslutspapperet som ska antas av stadsbyggnadsnämnden hänvisas till falska uppgifter. Det påstås ”att det nu finns en överenskommelse mellan de berörda kommunerna och Stockholms läns landsting”. Men det är inte sant, det kommer inte att finnas några sådana beslut i kommunernas eller landstingets beslutande församlingar förrän tidigast efter valet, om ens då. Valet kommer emellan och resultatet avgör hur det kan bli. Oppositionen är emot och vill inte ha bussterminalen i berget. En stark opinion vill ha en annan lösning.


Det hänvisas till att överenskommelsen ”ska ses som mycket positiv och torde innebära att det finns en bred enighet kring projektets planering och genomförande”. Ett påstående som saknar stöd i fakta. Nej, någon bred enighet finns ju inte, tvärtom. Och kommunerna beslutar inte i frågan förrän efter valet. I Nacka kommun ska frågan om bussterminalen behandlas i kommunfullmäktige den 22 september. Värmdö kommun ska behandla frågan i kommunstyrelsen den 17 september. I Stockholm ska behandlingen i kommunstyrelsen ske den 17 september. Landstingets trafiknämnd har fått frågan för behandling den 23 september.

Det är ett dystert exempel på ett makttrixande med demokratin som blir ytterst egendomligt med tanke på valet. Ett slags kommunalrådsdiktatur signerat moderata personer. Ett försök att rädda Nordins Slussen-plan från ett haveri då ett nej till bussterminalen i berget innebär att planerna för trafiklösningarna vid Slussen havererar och därmed hela projektet i dess nuvarande form. Man kan ju tillägga att motståndet har ökat och är mycket starkt mot bygget av bussterminalen långt inne i berget, under havsnivån, långt från T-banan.

Det papper som det hänvisas till kallas ”Överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn” och beskrivs som tecknat av ”parterna”, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun.

Men det visar sig att överenskommelsen är tecknad mellan moderata politiker, ”parterna” som det heter, Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd, Sten Nordin, finansborgarråd, Mats Gerdau, KS-ordförande Nacka kommun och Monica Pettersson, KS-ordförande Värmdö kommun.

Mystiskt nog har de inte undertecknat överenskommelsen medan däremot logotyperna från de olika kommunerna finns tryckta på papperet med överenskommelsen. Man brukar ibland säga om dåliga överenskommelser att de inte ens är värda mer än namnteckningarna på ett papper. Här finns inte ens namnteckningarna.

I själva verket är det frågan om en informationskupp. Flera uppgifter i avtalet är ytterst överdrivna eller tveksamma. Det sägs att bussterminalen vid Slussen ska byggas i Katarinaberget och anses komma att kosta 1,43 miljarder kronor. I kostnadsfördelningen räknas in 715 miljoner kronor från landstinget. Men något beslut att staten ska öka sin insats med 400 miljoner kronor finns inte.

Sverker Lindström

» Läs överenskommelsen här