Ole Settergren: Skriv ut Skicka sidan
2014-08-29

Stockholms stad desinformerar

om bussterminalen i Katarinaberget


Stockholm stad skriver på sin webb:

"Innan sommaren träffade Stockholms stad tillsammans landstinget, Nacka kommun och Värmdö kommun ett avtal om finansieringen av bussterminalen i Katarinaberget."

Det är fel. Man felar medvetet och syftar till att lura stockholmarna och kanske ännu mer Nacka- och Värmdöborna säger Ole Settergren, talesperson för Stigbergsgruppen som samordnar försvaret av Stockholms skönhet vid Slussen.

Ingen beslutande instans i Stockholm stad, landstinget, Nacka eller Värmdö kommun har tagit något beslut om finansiering av en bussterminal i Katarinaberget. Det är fyra moderater som gjort en överenskommelse med varandra Sten Nordin (Stockholm), Torbjörn Rosdahl (Länet), Mats Gerdau (Nacka) och Monica Pettersson (Värmdö). Sista stycket i överenskommelsen lyder:

"7. Giltighet. Denna överenskommelse är giltig under förutsättning att parterna fattar erforderliga beslut om denna överenskommelse och kommande avtal i sina beslutande församlingar." (Se bilaga).

Stockholms stads felaktiga ”information” är systematisk och har som syfte att förleda väljarna fram till den 14 september. Väljarna ska fås att tro att det finns beslut om och finansiering av en bussterminal i Katarinaberget. Men det som Moderaterna med sina alliansvänner i Stadshuset nu planerar är att i stadsbyggnadsnämnden 11 september föreslå att staden påbörjar en ny planprocess för en bussterminal. Bara planprocessen beräknas ta 3 - 4 år och sen tillkommer en byggtid på 3 - 4 år. Då har man inte räknat med någon tid för ny fastighetsbildning och processer för inlösen av privatägda fastigheter på Katarinaberget.

En bakgrund till de politiska risker alliansen nu tar
genom att medvetet sprida felaktiga uppgifter är att staden slutligt förlorade bussterminalen i Katarinaberget den 6 december förra året. Enligt Stockholms stads information under planprocessen skulle byggstart ske först när båda de nödvändiga detaljplanerna för ”Nya Slussen” vunnit laga kraft. Efter domstolsförlusten fattade Sten Nordin av okänd anledning beslutet att börja bygga del 2 av ”Nya Slussen” utan en laga kraft vunnen helhetslösning. Stockholms agerande innebär att Nacka- och Värmdös nuvarande bussterminal byggs bort innan någon vet om en bussterminal vid Slussen i Katarinaberget kan byggas, något som lett majoritet i Värmdö för ett i stort sett unikt krav på regeringsingripande mot alliansens "Nya Slussen". I Värmdö är det nu endast moderaterna som motsätter sig regeringsingripande.

- Alliansen i Stockholm ser att "Nya Slussen" är på väg att segla upp som en valfråga, dels genom Värmdös agerande dels genom Stellan Skarsgårds appell till Stockholmarna att rösta på ett parti som lovar att riva upp det halvfärdiga beslutet om "Nya Slussen", säger Ole Settergren.

- Ända sedan det domstolsförlusten den 6 december, och det ödesdigra panikbeslutet att inte stå fast vid löftet att då avsluta projekt "Nya Slussen" utan att genomföra det har staden, med allt grövre medel, sökt ge intrycket av "business as usual" för att dölja att "Nya Slussen" havererat. Slussen är Stockholms Watergate avslutar Ole Settergren.


» Överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn
» Så körde Nya Slussen rakt in i en bergvägg (DN)
» PM om stadens löfte om Slussen