Miljöbrott i Slussen? Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Sysslar Stockholms stad

med otillåten miljöverksamhet?

Så kan det vara menar advokaten Madeleine Lilliehöök. Hon har därför som ombud för fyra sakägare lämnat in en anmälan om det till miljöförvaltningen i Stockholm.

- Eftersom staden inte fått tillstånd för dessa arbeten kan det vara fråga om otillåten miljöverksamhet enligt Miljöbalken, säger Advokat Madeleine Lilliehöök.

Stockholms stad har i sommar påbörjat anläggningsarbeten i Slussen utan tillstånd. Stadens entreprenör slår ner spont och gräver stora schakt under brokonstruktionen djupt under den gamla marknivån.

- Det är Sten Nordin (M) som är ytterst ansvarig för beslutet att påbörja anläggningsarbeten i Slussen innan alla tillstånd är klara. Den politiska oppositionen, S, MP och V, har motsatt sig att staden påbörjar rivningar och byggarbeten innan alla domstolsprocesser är klara och innan det finns en godkänd helhetslösning för Slussen, säger Stellan Hamrin, ledamot i Stockholms kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.


» Läs anmälan här