Bussterminalen Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Staten betalar halva

bygget i Katarinaberget?

Uppdaterad 2014-07-05

Stockholms stad har kommit överens med landstinget, Nacka kommun och Värmdö kommun om var den framtida bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna ska ligga och hur den ska finansieras. Staten (genom Länsstyrelsen) ska stå för 50 procent, Stockholms läns landsting 25 procent och Stockholms stad för 25 procent av kostnaderna. Överenskommelsen har träffats mellan finansborgarrådet Sten Nordin, Stockholms kommun, finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Stockholms Läns Landsting, Monica Petterson, kommunstyrelseordförande i Värmdö kommun och Mats Gerdau, kommunalråd i Nacka kommun. Samtliga tillhörande Moderaterna.

Övenskommelsen är i övrigt inte politiskt förankrad och vinner giltighet endast "under förutsättning av att parterna fattar erforderliga beslut om denna överenskommelse och kommande avtal i sina beslutande församlingar".

I slutet av förra året stoppades terminalbygget av Mark- och miljödomstolen. Stadsbyggnadskontoret ska nu inleda ett nytt planarbete som beräknas ta 3 till 4 år. Byggtiden för terminalen beräknas till ytterligare 3 till 4 år. Det innebär att terminalen kan stå klar tidigast 2021. Det förutsätter dock att domstolen godkänner den nya detaljplan som ska tas fram och att inte en ny politisk majoritet i Stadshuset efter valet i september fattar annorlunda beslut för Slussens framtid. Det har riktats hård kritik mot bergrumsterminalen för bristande funktionalitet och säkerhet. Den långa byggtiden för hela Slussenprojektet med oacceptabla konsekvenser för trafiken under provisoriska omläggningar är också ett allvarligt problem, inte minst för stadsbussarna och näringslivets distributionstrafik.

Formell process för Slussen
Arkiverad skärmdump från Stockholms stads Slussensida. "Innan första spadtaget kan tas måste projektets två detaljplaner och miljödom vinna laga kraft."