Nordin tappar stöd Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Allt fler föredrar upprustning av Slussen

Nu har Nordins Nya Slussen bara stöd av 35 procent av stockholmarna.
Det är i varje fall » resultatet av en opinionsundersökning gjord av » Opinion Stockholm. 32 procent vill istället ha en upprustning av Slussen som den är idag och 33 procent är osäkra eller vill se ett annat förslag och att man utreder igen. Det är inte bara Slussen som sjunker på grund av dålig pålning, med bara 35 procents stöd håller hela Nordins Slussenprojekt på att kapsejsa. Om det inte ska bli ännu mer kaos i trafiken och det bristande underhållet leda till allvarliga skador måste ansvariga politiker i fullmäktige nu prestigelöst begrunda hur frågan ska få en snabb, framsynt och ekonomisk lösning.