Utfrågning i Nacka Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Oro i Nacka inför Slussenbygget


I går kväll samlades ca 200 personer från Nacka och Värmdö i Nacka konferenscenter för en hearing med sina politiker angående Slussen. Nätverket Nacka/Värmdöbor för Slussen framförde fyra krav som de närvarande politikerna ombads besvara och vidarebefordra:

Hearing om Slussen i Nacka
Foto: Alar Pastaurus

- Ingen byggstart innan det finns en helhetslösning, dvs. inklusive detaljplan för bussterminal för Nacka/Värmdöbussarna
- Bussterminal i bästa läge för omstigning till T-bana och stadsbussar
- Under ombyggnaden ska det finnas fyra filer på Stadsgårdsleden samt av- och påfart till Gamla stan från Stadsgårdsleden vara öppen
- Ingen bussning av Saltsjöbanans resenärer. Saltsjöbanan ska under ombyggnaden minst gå fram till den gamla slutstationen ett par hundra meter före den nuvarande.

Mötet krävde också att Stockholm stad nu gör en snabbutredning av Plan B.

» Pressmeddelande från mötet i Nacka 8 april (pdf 300k)