Trafiklösningen i P1-Morgon Skriv ut Skicka sidan
2011-10-26

Regina Kevius (M), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, och arkitekten Tor Edsjö debatterar trafiklösningen i stadens förslag för framtidens Slussen i P1-Morgon. Samtalet berör också konsekvenserna under den sju till tio år långa ombyggnadstiden.