S vill ha omtag Skriv ut Skicka sidan

Socialdemokraterna i Stockholm sågar förslaget till nya Slussen som kallas undermåligt och anser att ett skyndsamt omtag måste göras. Slussen måste få en modern, funktionell, vacker och långsiktigt hållbar lösning skriver man i sitt beslut antaget av Arbetarekommunens representantskap.

De viktiga punkterna för en sådan lösning listas som att

- de fria siktlinjerna vid Gamla stan och Slussen värnas
- en ny bussterminal och tunnelbana till Nacka ingår i den framtida trafiklösningen
- den nya trafiklösningen inte leder till ökad biltrafik i Gamla stan
- nya lokaler rymmer kreativ och kulturell verksamhet
- tillgängligheten garanteras enligt plan- och bygglagen och att gångstråken värnas
- handlingsfriheten inför möjliga havsnivåhöjningar säkras
- och att projektets finansiering säkerställs.