Nya Slussens ättestupa Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Nya-Slussen?

Arkitekten Lennart Klaesson har som sakkunnig i tillgänglighet granskat detaljplanerna för Slussen och bussterminalen i Katarinaberget. Granskningen grundar sig på vad Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler säger.

Förslagen innebär stora nivåskillnader som skapar problem för framkomlighet och tillgänglighet. Det centrala gångstråket mellan Södermalmstorg och Gamla stan, där 17 000 beräknas passera varje dag, har en nivåskillnad på 10,8 meter som överbryggas med en brant trappa motsvarande mer än ett tre våningars hus. Gångförbindelserna via den stora bron uppfyller heller inte kraven på lutning.

Framkomligheten och tillgängligheten vare sig man går, åker rullstol, cykel, buss eller bil är en fråga (en annan är ekonomin) som måste redas ut innan fullmäktige kan gå till beslut om Slussen.

» Ladda ner och läs Lennart Klaessons utlåtande till handikappråden om tillgänglighet i Slussen (pdf 72k)