Dokument om Slussen Skriv ut Skicka sidan


Dokument som granskar Nya Slussen och Katarinaterminalen

Synpunkter på Detaljplan för bussterminal vid Slussen (Tor Edsjö)

Synpunkter på förslag till detaljplan för bussterminal vid Slussen (Lars Harms-Ringdahl)

Nya Slussens detaljplan. Vilka förbättringar kan göras inom dess ram?

Granskning av projektet Nya Slussen med tillhörande bussterminal

Blir Katarinaterminalen tillräckligt säker

Stadsgårdsledstunneln ett osäkert projekt

Bussbränder i tunnlar


Länsstyrelsen


PM om status för detaljplaner m.m. och handlingsalternativ för Slussenprojektet

Aktuell version av PM om status för dp mm


Jämförelse mellan plan A och plan B

Jämförelse plan A och B

Jämförelse trafikytor plan A och B


Allmänt

Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen: Förteckning över skandaler version 1.5 (pdf 98 K)

 
Domslut

Pressmeddelande från Mark- och miljödomstolen i Nacka Tingsrätt: Upphävande av detaljplan för Slussen, 13-12-06.


SLUSSEN plan B

Beskrivningar

Introduktion (pdf 3,1 MB)
Konstruktion, genomförande och kostnader (pdf 319 K)
Broschyr, 2-sidig A€ (pdf 291 K)
Cykel (pdf 1,6 MB)

Ritningar

Samtliga ritningar som pdf (4,4 MB)

Som bilder
Ritning 1 Kajplanet
Ritning 2 Mellanplanet
Ritning 3 Torgplanet
Ritning 4 Bussterminal och förbindelser, sektion
Ritning 5 Bussgatan, Stadsgårdsleden
Ritning 6 Mellanplanet, lokaler


Bildspel

En kritisk granskning av trafiklösningen i Fosters förslag till "Framtidens Slussen" (pdf 2,5 MB)


Plattform

Gemensam plattform för Café Blom-gruppen, Föreningen Bevara Slussen, KulturSlussen och Ny syn på Slussen (A4 pdf 52k)

Plattformen som A5 (2 x A5 pdf 74k)


Utlåtande

Lennart Klaesson: Utlåtande om tillgänglighet
till Stadsbyggnads-, Exploaterings- & Trafik-nämndernas handikappråd i Stockholm.
2011-05-27 (pdf 72k)


Offentliga dokument att ladda ner i pdf-format

Stockholms stads Slussensida

» Planhandlingar 2011

» Tjänsteutlåtanden 2004-2011

» Samrådshandlingar 2007-2010


Sammanställning av plansamrådet, länkar från våren 2010

Tjänsteutlåtande 2010-05-27

Samrådsredogörelse 2010-05-27 (Pdf 5,7 MB)

Bild på punkter att studera vidare (Pdf 2.6 MB)

Lista över synpunkter från boende, näringsidkare och privatpersoner Pdf 228 KB)

Tillägg till tjänsteutlåtande 2010-06-08

Samrådshandlingarna till plansamrådet 2010

Genomförandebeskrivning
(Pdf 728 KB)

SLUSSEN Plansamrådshandling 2010-01-18 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

(S-Dp 2005-08976-54).

Gestaltningsprogram

(Pdf 8,44 MB)

SLUSSEN Plansamrådshandling 2010-01-18 GESTALTNINGSPROGRAM

(S-Dp 2005-08976-54).

SLUSSEN - 1935 års anläggning

(pdf 150 s 5,4 MB)

Byggnadshistorisk rapport 2005:3  STOCKHOLMS STADSMUSEUM, Kulturmiljöavdelningen.

Stadsmuseets remissvar angående Slussen

(Pdf 144 KB)

Remiss betr. Samråd om förslag till detaljplan för Slussen, del av fastigheten Södermalm 7:85 m.fl. i stadsdelarna Södermalm och Gamla Stan.


Organisationer

Samfundet S:t Erik Stockholm

(Pdf 464 K)

Ang. Slussens framtid. Öppet brev till Stockholms kommun 2004.08.25

Gamla Stan Sällskapet

(Pdf 140 K)

Ang. Samråd Slussen; Dp 2005-08976-01-18


Avhandlingar / Uppsatser

En hållbar trafiklösning för nya Slussen?: Uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveckling i Slussenprojektet (pdf 20MB)
Jesper Bjarnestam. Licentiatavhandling 2011.


Alternativa förslag

Ny syn på Slussen
(Pdf 1,5 MB)

Monica Andersson, tidigare bl.a. miljö- och stadsbyggnadsborgarråd, och de fyra arkitekterna Kjell Forshed, Svante Forsström, Ulla Joneborg och Torsten Westman har skapat ett genomtänkt förslag som bygger på att tunnelbanan grävs ner.

Utblick Slussen

(Pdf 2 MB)

Arkitekt Ulf Christerson, långvarigt verksam planarkitekt i såväl privat som kommunal tjänst, står bakom detta kompletteringsförslag.