slussen.nu
Flaggspel för Slussen Skriv ut Skicka sidan
2011-06-11

Flaggspel på Slussen

I det härligaste försommarväder samlades hundratals människor på fredagseftermiddagen för att med ett flaggspel hylla klöverbladets Slussen.

Senast uppdaterad 2011-06-11
 
Slussenvandring i P1-Morgon Skriv ut Skicka sidan
2011-10-29

Reportage av Håkan Widman om Slussendebattens historia och en vandring genom Slussen med guiden Peter Frisk. Intervjuer med flera deltagare, däribland Jurgen Wahlberg (fp) som är oroad och kritisk till stadens förslag.

 
SLUSSEN plan B Skriv ut Skicka sidan
Av Tor Edsjö & Lennart Klaesson   
Stockholms stad vilseleder

om SLUSSEN plan B


I Stockholms stads broschyr ”Nytt om Slussen”, som nu delas ut i alla hushåll i Nacka och Värmdö, finns bland annat frågan: Varför kan man inte bygga Plan B istället – de säger att det är billigare och snabbare ?

I stället för att svara på själva frågan om plan B, hänvisar man i broschyren till ett annat förslag, som White Arkitekter tog fram 2007. Det förslaget kallades Nybyggt bevarande och innebar väsentligt större ingrepp i bebyggelse, mark, vatten och berg än vad plan B föreslår. Whites förslag innehöll bland annat en bussterminal i två våningar på Stadsgårdskajen, en ny station för Saltsjöbanan inne i Katarinaberget och nya stora kontorshus. Eftersom detta förslag var så omfattande bedömdes det kosta lika mycket och ta lika lång tid som att bygga en helt ny lösning.

SLUSSEN plan B skiljer sig på många sätt från Whites förslag. Plan B innebär en rivning och återuppbyggnad av Slussen i moderniserad form. En ny bussterminal, med bussarna utomhus och resenärerna inomhus, byggs på samma plats som idag. Då får man en säker terminal med korta och bekväma byten till T-bana och stadsbussar. Här finns också möjlighet att bygga en större terminal med bättre kapacitet än idag. Saltsjöbanans station flyttas något närmare KF-husen och får dubbelspår med ny perrong inomhus.

Plan B gör inga nya utbyggnader i vattnet. Nuvarande kajer och båtsluss behålls. Nya vattenrännor för Mälarens avbördning byggs under den nya brokonstruktionen. 

En förnyelse av Slussen, genom rivning och återuppbyggnad, behöver inte avvakta en ny planprocess. Enligt plan- och bygglagen får man återuppbygga en byggnad eller anläggning, även om den ligger i strid mot gällande plan. Det är just rätten till pågående markanvändning som öppnar för en snabbare och bättre lösning för Slussen.

Fördelen med plan B är alltså att en nödvändig förnyelse av Slussen kan påbörjas direkt, utan nya långa planprocesser. Byggtiden blir kortare, trafikstörningarna mindre och byggkostnaden lägre.


 
Bygg SLUSSEN plan B Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

SLUSSEN plan B

 
Nordins terminaluppgörelse Skriv ut Skicka sidan
Av Lennart Klaesson   

Desperata M-toppar lovar


miljarder till osäker bussterminal


Moderaterna vill inte erkänna att deras Nya Slussenprojekt har stora problem. Det finns ju ingen godkänd helhetslösning för projektet. Den planerade bussterminalen i Katarinaberget har stoppats av domstol och det finns ännu ingen miljödom som ger tillstånd att påbörja bygget av Nya Slussen.

Trots detta går nu moderaterna Sten Nordin, Torbjörn Rosdahl, Mats Gerdau och Monika Pettersson ut och meddelar att de gjort en överenskommelse om finansiering av en ny bussterminal i Katarinaberget. Observera att det bara är dessa M-toppar som gjort en överenskommelse - mellan sig själva! Det finns inga beslut om pengar till en bussterminal i landstinget eller i de berörda kommunerna. M-topparna sätter sig därför över normala demokratiska spelregler när de säger att det finns en överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholm, Nacka och Värmdö.

Mats Gerdau lovar till och med att Nacka kommun ska betala hälften av en ny bussterminal i Nacka centrum utan någon förankring i ett politiskt beslut i Nacka kommun.

Sten Nordin skriver i ett pressmeddelande att Stockholms stad nu ska påbörja en ny planprocess för en bussterminal i Katarinaberget. Han tror att de ska kunna få fram en ny plan på 3 – 4 år och att byggtiden sen tar ytterligare 3 – 4 år. I så fall skulle det ta upp till 8 år innan en ny bussterminal kan vara klar. Men det är ytterst osäkert om man överhuvudtaget kan få en plan godkänd för en bergrumsterminal. Miljö- och säkerhetsfrågorna är ännu inte prövade av någon myndighet. Dessutom har de berörda fastighetsägarna sagt att de inte kommer att släppa till sina fastigheter för nya bergtunnlar.

Med all sannolikhet kommer också ett nytt försök att få till en bussterminal i Katarinaberget att misslyckas. Om nu Sten Nordin påbörjar bygget av Nya Slussen, utan någon godkänd plan för en bussterminal, kan det sluta med att Nacka och Värmdö står helt utan någon terminal i Slussen om några år.

Lennart Klaesson
Arkitekt SAR/MSA


 
«FörstaFöregående12345678910NästaSista»

Sida 5 av 48