slussen.nu
ABC: Smygstart anmält Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   


» SVT ABC om smygstart av slussenbygget

 
Miljöbrott i Slussen? Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Sysslar Stockholms stad

med otillåten miljöverksamhet?

Så kan det vara menar advokaten Madeleine Lilliehöök. Hon har därför som ombud för fyra sakägare lämnat in en anmälan om det till miljöförvaltningen i Stockholm.

- Eftersom staden inte fått tillstånd för dessa arbeten kan det vara fråga om otillåten miljöverksamhet enligt Miljöbalken, säger Advokat Madeleine Lilliehöök.

Stockholms stad har i sommar påbörjat anläggningsarbeten i Slussen utan tillstånd. Stadens entreprenör slår ner spont och gräver stora schakt under brokonstruktionen djupt under den gamla marknivån.

- Det är Sten Nordin (M) som är ytterst ansvarig för beslutet att påbörja anläggningsarbeten i Slussen innan alla tillstånd är klara. Den politiska oppositionen, S, MP och V, har motsatt sig att staden påbörjar rivningar och byggarbeten innan alla domstolsprocesser är klara och innan det finns en godkänd helhetslösning för Slussen, säger Stellan Hamrin, ledamot i Stockholms kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.


» Läs anmälan här
 
Stockholmspartiet i valet Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

SP förespråkar SLUSSEN plan B


Stockholmspartiet (SP) återuppstår - med fokus på Slussenfrågan. Slussen är ett riksintresse men byggandet av Nya Slussen skulle innebära stor skada på kulturmiljön i området, en skada som finns kvar för all framtid om Slussen omformas så att områdets skönhetsvärden försvinner, skriver partiet på sin hemsida. Stora byggnader skulle skymma utsikten över vattnen, shoppinggallerior och nya vägar skulle skapa barriärer med skuggiga och blåsiga platser, cykelbanor skulle bli inklämda och en vägkorsning, (t-korsning i plan) skulle skapa köer. Nya Slussen skulle få stora nivåskillnader med höga trappor att tillgängligheten skulle försämras.

De som nu styr Stockholms stad har på ett märkligt sätt satt sig över medborgarnas intresse och riksintresset och dessutom fått bakläxa i rättsliga instanser när de beslutat om ny plan för Slussen, skriver partiet i ett pressmeddelande inför presskonferens som hölls idag på Slussen.


 
Bussterminalen Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Staten betalar halva

bygget i Katarinaberget?

Uppdaterad 2014-07-05

Stockholms stad har kommit överens med landstinget, Nacka kommun och Värmdö kommun om var den framtida bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna ska ligga och hur den ska finansieras. Staten (genom Länsstyrelsen) ska stå för 50 procent, Stockholms läns landsting 25 procent och Stockholms stad för 25 procent av kostnaderna. Överenskommelsen har träffats mellan finansborgarrådet Sten Nordin, Stockholms kommun, finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl, Stockholms Läns Landsting, Monica Petterson, kommunstyrelseordförande i Värmdö kommun och Mats Gerdau, kommunalråd i Nacka kommun. Samtliga tillhörande Moderaterna.

Övenskommelsen är i övrigt inte politiskt förankrad och vinner giltighet endast "under förutsättning av att parterna fattar erforderliga beslut om denna överenskommelse och kommande avtal i sina beslutande församlingar".

I slutet av förra året stoppades terminalbygget av Mark- och miljödomstolen. Stadsbyggnadskontoret ska nu inleda ett nytt planarbete som beräknas ta 3 till 4 år. Byggtiden för terminalen beräknas till ytterligare 3 till 4 år. Det innebär att terminalen kan stå klar tidigast 2021. Det förutsätter dock att domstolen godkänner den nya detaljplan som ska tas fram och att inte en ny politisk majoritet i Stadshuset efter valet i september fattar annorlunda beslut för Slussens framtid. Det har riktats hård kritik mot bergrumsterminalen för bristande funktionalitet och säkerhet. Den långa byggtiden för hela Slussenprojektet med oacceptabla konsekvenser för trafiken under provisoriska omläggningar är också ett allvarligt problem, inte minst för stadsbussarna och näringslivets distributionstrafik.

Formell process för Slussen
Arkiverad skärmdump från Stockholms stads Slussensida. "Innan första spadtaget kan tas måste projektets två detaljplaner och miljödom vinna laga kraft."


 
Slussen granskas Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Revisorer granskar Nya Slussen

Stadsrevisionen i Stockholm kommer att granska Nya Slussen. Revisorerna kommer att följa projektet under 2014 och genomföra möten och hearings med projektledningen och de nämnder som är involverade. Det meddelar man med anledning av en skrivelse från medlemmar i arbetsgruppen för Slussen plan B.

Trots att den planerade bussterminalen i Katarinaberget stoppats av domstol fortsätter arbetena med Nya Slussen. Det kan leda till bortkastade pengar eftersom staden inte kan genomföra projektet som tänkt. Staden har heller inte fått någon byggnadsdom eller förordnande om verkställighet för miljöfarliga arbeten.

Frågan är också om den ursprungliga budgeten på 8 miljarder kronor håller. 1,3 miljarder kronor är redan spenderade och nya tillkommande arbeten tillsammans med minskade intäkter innebär så ändrade förutsättningar att kommunfullmäktige bör ompröva Slussen-beslutet.

I ett PM till stadens revisorer ställs många viktiga frågor om Slussen-projektet som bör betänkas, till exempel ekonomin, trafiken under byggtiden och i det färdiga förslaget, säkerhet och miljö i Stadsgårdsledens tunnel, säkerheten i Katarinaterminalen och klimatförändringarnas betydelse för Nya Slussen. Hela detta utförliga PM finns under nedanstående länk (pdf 536K).

» PM med frågor om Slussen till stadens revisorer 
«FörstaFöregående31323334353637383940NästaSista»

Sida 37 av 48