slussen.nu
P4 om Stadsgårdstunneln Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Större olyckor kan ge katastrofala konsekvenser, säger Monica Sundström, tidigare gatudirektör i Stockholm, i en intervju om Stockholms stad planerade Stadsgårdsledstunnel som är en del av Slussenprojektet. Monica Sundström är en av tre undertecknare av en artikel på DN Debatt den 11 augusti: Stockholm riskerar att få Europas farligaste biltunnel.

 
28 september /5 Skriv ut Skicka sidan

MP, kollektivtrafiken och cyklarna

Cykel i Slussen


I morgon 16 september röstar medlemmarna miljöpartiet i Stockholm om partiet ska stå fast vid sitt tidigare NEJ till "Nya Slussen"
eller om partiet ska ändra sig och säga ja.

I november 2011 höll Miljöpartiet i Stockholm ett medlemsmöte om vem som skulle leda partiet. Nuvarande borgarråd Daniel Helldén vann över Emilia Hagberg i en omröstning där Slussenfrågan pekats ut som en av de viktigaste skiljelinjerna kandidaterna emellan. Hagberg var för Nya Slussen och Helldén mot.

Det var då det, nu som trafikborgarråd har Daniel Helldén ändrat sig. I en intervju i Svenska Dagbladet förklarar han att det nya och dyrare förslaget har flera gröna förbättringar som gör att man kan säga ja till det.

– Det är en bättre trafiklösning, större utrymme för cyklisterna och sänkta hastigheter, säger Helldén.

Det är en mycket märklig tolkning.

Trafiklösningen är sämre, särskilt för kollektivtrafiken. Det har bussförarna som trafikerar Slussen vid flera tillfällen påtalat. Expertkommissionen gav dem sitt stöd i vintras när man konstaterade att framkomligheten för stadsbussarna blir sämre i Nya Slussen med sin T-korsning och enda bro än i en lösning med två broar och planskild korsning.

Cyklisterna får det heller inte bättre, snarare sämre. Det har bland andra Tor Edsjö från SLUSSEN plan B visat med åskådliga exempel. Det framgår också bra i nr 9 Cykeltrafiken i den serie brev Slussensossarna skrev i våras.

Och hastigheten? Den kan man ju självklart sänka - och bör göra - utan att lägga ut 12 miljarder kronor!

I en intervju i Södermalmsnytt säger Cecilia Obermüller, som har tagit initiativ till omröstningen i MP, att det är viktigt att MP står fast vid sin tidigare linje och att det är viktigt att medlemmarna får säga ja eller nej till det framförhandlande förslaget om Nya Slussen.


 
DN Debatt: Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

"Stockholm riskerar att få


Europas farligaste biltunnel"

DNs löpsedel 140811Stockholms stad planerar en biltunnel på Södermalm som inte uppfyller säkerhetskraven, varken de svenska eller de från EU. Upp till tusen personer kan råka vara i tunneln samtidigt, och vid en allvarlig brand finns stora problem med räddningsinsatserna. Säkerhetsgranskningen har hemligstämplats och censurerats. Det skriver tre kritiska röster idag på DN Debatt: Laila Freivalds, tidigare justieminister, Lars Harms-Ringdahl, tidigare professor i riskhantering vid KTH och Monica Sundström, tidigare gatudirektör i Stockholm och generaldirektör vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Det gäller den tunnel som ingår i Slussenprojektet som ska knyta samman Stadsgårdsleden, Söder mälarstrand och Gamla Stan.

I riskanalysen för tunneln står att läsa: ”Med hänsyn till den höga trafikbelastningen, den komplexa trafiklösningen med ett tunnelrör med dubbelriktad mötande trafik och vägkorsning samt att samtliga fordonsslag trafikerar systemet, kan större olyckor förväntas som ger upphov till stora bränder och med katastrofala konsekvenser som följd”. Utredningen om säkerheten i tunneln var först hemligstämplad, sedan blev den censurerad. Allmänheten och de flesta politiker har därför inte haft möjlighet att ta del av den.

"Riskanalyser är ett viktigt led i den demokratiska process som omger hantering av risker i olika projekt i samhället. Genom hemligstämpling och censur har här detta led i den demokratiska processen omöjliggjorts. Bedömningen av riskerna och om de är värda att tas ska inte avgöras av några få politiker utan i en bred demokratisk process", skriver avslutningsvis de tre i sin artikel.

» Läs hela artikeln här» SVT ABC: Planerad tunnel bryter mot säkerhetskrav 
Slussen - mer insikt än utsikt! Skriv ut Skicka sidan
2010-04-30

I den diskussion som nu är så livlig kring förändringar av området kring Slussen är ett tungt argument de utsikter som kommer att försvinnna. Nya, stora hus kommer att skymma både utblicken mot Saltsjön och den mot Riddarfjärden. Dessutom kommer Stomatol-skylten att skymmas!
Detta är riktigt illa.

Men, det kan behövas ett djupare perspektiv på problemet. Det finns många utsikter i Stockholm. Från Fjällgatan, Kaknästornet, Slottsbacken och Skinnarviksberget, för att bara ta några exempel.
Men vid Slussen är det inte primärt utsikter det handlar om! Här behövs i stället insikter om vilka kvaliteter det är i Slussenmiljön som skapar ett så starkt och brokigt engemang.

 
28 september /4 Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Slussen mot Gamla stan


Öppet brev

Nya Slussen - backa innan det är för sent!


Svenska byggnadsvårdsföreningen har översänt ett öppet brev till ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige med anledning av planerat beslut om ökad budget för Nya Slussen.


Byggnadsvårdsföreningen skriver:


"Historien visar att i tider av snabb stadsutveckling finns det risk för stora misstag som i efterhand bedöms som ofattbart okänsliga för vår huvudstads unika kulturhistoriska och arkitektoniska värden. I slutet av 1800-talet diskuterades rivning av Gamla Stan, idag ett av Sveriges mest attraktiva turistmål. På 1960-talet ansågs det nödvändigt att jämna i stort sett hela gamla Klara med marken bl.a. för att uppnå ökad framkomlighet för trafiken; idag byggs parkeringshusen om till bostäder. Projektet Nya Slussen innebär ett nytt radikalt förslag som, om det genomförs, troligen kommer att leda till hård kritik i framtiden. Svenska byggnadsvårdsföreningen uppmanar därför, med kraft, stadens politiker att ta intryck av den demokratiska processen och stoppa Nya Slussen!"

›› Läs hela brevet här

 
«FörstaFöregående21222324252627282930NästaSista»

Sida 25 av 48