slussen.nu
P4 om Stadsgårdstunneln Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Större olyckor kan ge katastrofala konsekvenser, säger Monica Sundström, tidigare gatudirektör i Stockholm, i en intervju om Stockholms stad planerade Stadsgårdsledstunnel som är en del av Slussenprojektet. Monica Sundström är en av tre undertecknare av en artikel på DN Debatt den 11 augusti: Stockholm riskerar att få Europas farligaste biltunnel.

 
28 september /4 Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Slussen mot Gamla stan


Öppet brev

Nya Slussen - backa innan det är för sent!


Svenska byggnadsvårdsföreningen har översänt ett öppet brev till ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige med anledning av planerat beslut om ökad budget för Nya Slussen.


Byggnadsvårdsföreningen skriver:


"Historien visar att i tider av snabb stadsutveckling finns det risk för stora misstag som i efterhand bedöms som ofattbart okänsliga för vår huvudstads unika kulturhistoriska och arkitektoniska värden. I slutet av 1800-talet diskuterades rivning av Gamla Stan, idag ett av Sveriges mest attraktiva turistmål. På 1960-talet ansågs det nödvändigt att jämna i stort sett hela gamla Klara med marken bl.a. för att uppnå ökad framkomlighet för trafiken; idag byggs parkeringshusen om till bostäder. Projektet Nya Slussen innebär ett nytt radikalt förslag som, om det genomförs, troligen kommer att leda till hård kritik i framtiden. Svenska byggnadsvårdsföreningen uppmanar därför, med kraft, stadens politiker att ta intryck av den demokratiska processen och stoppa Nya Slussen!"

›› Läs hela brevet här

 
DN Debatt: Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

"Stockholm riskerar att få


Europas farligaste biltunnel"

DNs löpsedel 140811Stockholms stad planerar en biltunnel på Södermalm som inte uppfyller säkerhetskraven, varken de svenska eller de från EU. Upp till tusen personer kan råka vara i tunneln samtidigt, och vid en allvarlig brand finns stora problem med räddningsinsatserna. Säkerhetsgranskningen har hemligstämplats och censurerats. Det skriver tre kritiska röster idag på DN Debatt: Laila Freivalds, tidigare justieminister, Lars Harms-Ringdahl, tidigare professor i riskhantering vid KTH och Monica Sundström, tidigare gatudirektör i Stockholm och generaldirektör vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Det gäller den tunnel som ingår i Slussenprojektet som ska knyta samman Stadsgårdsleden, Söder mälarstrand och Gamla Stan.

I riskanalysen för tunneln står att läsa: ”Med hänsyn till den höga trafikbelastningen, den komplexa trafiklösningen med ett tunnelrör med dubbelriktad mötande trafik och vägkorsning samt att samtliga fordonsslag trafikerar systemet, kan större olyckor förväntas som ger upphov till stora bränder och med katastrofala konsekvenser som följd”. Utredningen om säkerheten i tunneln var först hemligstämplad, sedan blev den censurerad. Allmänheten och de flesta politiker har därför inte haft möjlighet att ta del av den.

"Riskanalyser är ett viktigt led i den demokratiska process som omger hantering av risker i olika projekt i samhället. Genom hemligstämpling och censur har här detta led i den demokratiska processen omöjliggjorts. Bedömningen av riskerna och om de är värda att tas ska inte avgöras av några få politiker utan i en bred demokratisk process", skriver avslutningsvis de tre i sin artikel.

» Läs hela artikeln här» SVT ABC: Planerad tunnel bryter mot säkerhetskrav 
Slussen - mer insikt än utsikt! Skriv ut Skicka sidan
2010-04-30

I den diskussion som nu är så livlig kring förändringar av området kring Slussen är ett tungt argument de utsikter som kommer att försvinnna. Nya, stora hus kommer att skymma både utblicken mot Saltsjön och den mot Riddarfjärden. Dessutom kommer Stomatol-skylten att skymmas!
Detta är riktigt illa.

Men, det kan behövas ett djupare perspektiv på problemet. Det finns många utsikter i Stockholm. Från Fjällgatan, Kaknästornet, Slottsbacken och Skinnarviksberget, för att bara ta några exempel.
Men vid Slussen är det inte primärt utsikter det handlar om! Här behövs i stället insikter om vilka kvaliteter det är i Slussenmiljön som skapar ett så starkt och brokigt engemang.

 
28 september /3 Skriv ut Skicka sidan

Öppet brev

Till representanter för de

politiska partierna i Stockholm

Inför de slutliga omröstningarna om Slussens framtida utformning skriver vi det här för att vädja till ert förnuft och till er eftertanke. Och kanske också för att rädda era eftermälen.

Bakgrunden är som bekant den här.

I december 2011 beslöt kommunfullmäktige med ytterst liten majoritet att antaga den av den borgerliga alliansen föreslagna detaljplanen ”Nya Slussen”. Tre partier röstade emot: Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Sedan dess har dessa partier när de väl kommit till makten besynnerligt nog ändrat uppfattning, utan att nöjaktigt kunna förklara skälen till omsvängningen.

Nu tycks samtliga partier med alla medel vilja trumfa igenom ”Nya Slussen” trots massiv kritik mot förslaget från erfarna politiker, företrädare för kultur och näringsliv, tekniskt och juridiskt sakkunniga och en allt större mängd vanliga stockholmare. Det borde ju också inom partierna i Stockholm finnas sådana som har en annan uppfattning än vad partiledningen anser att partiet skall ha. Det är väl inte bara ”Slussensossarna” som avviker från sitt partis officiella syn på ”Nya Slussens” förträfflighet.

I december 2011 fanns inga motförslag till ”Nya Slussen”, nu finns flera. Det mest genomarbetade är ”Slussen Plan B”, som har stora ekonomiska, tidsmässiga, trafikmässiga och säkerhetsmässiga fördelar framför ”Nya Slussen”, och som därutöver bevarar en värdefull historisk och kulturell miljö som är av riksintresse och som lockar turister och konstnärer. Kvalitén på förslaget bevisas av att Plan B i december förra året fick pris av Stockholms Arkitektförening.

Men den expertgrupp som i våras lade fram sin rapport fick inte granska Plan B. Det förhindrade de direktiv som gruppen hade att rätta sig efter. För övrigt har gruppens objektivitet på goda grunder betvivlats, och dess tillsättande har fått kritik.

Vi känner stark olust inför det politiska spel som riskerar att Slussen förstörs för all framtid. Än finns tid för er att tänka om! Vi hoppas att förnuftet kommer att segra!

Lars Cleve och Monica Tolbert Cleve

 
«FörstaFöregående21222324252627282930NästaSista»

Sida 25 av 48