slussen.nu
Girighetens arkitektur tar över Skriv ut Skicka sidan
2010-05-25

Alexis Pontvik"Vi befinner oss mitt i ett paradigmskift. Girighetens arkitektur tar över staden." Det säger arkitekten och professorn i stadsbyggnad vid KTH Alexis Pontvik i senaste numret av tidskriften Form.

Världsklass menar stadsbyggnadsborgarrådet Alvendal om allt det nya som byggs och planeras i Stockholm. Men Alexis Pontvik menar bestämt att vi redan har världsklass, att människor kommer hit för att Stockholm inte ser ut som andra städer.

Och i Sveriges Radios Studio Ett sade Alexis angående det nya förslaget till omdaning av Slussen: "Det är en fantastisk plats, den förtjänar mer än det här usla förslaget som ligger, för det tar ju bort essensen vad den här platsen är."

» Läs artikeln i Form här

 
Fullsatt Skriv ut Skicka sidan
2013-01-09

Eva Eriksson om Slussens invigning

När arkitekturthistorikern Eva Eriksson berättade om Slussens invigning 1935 på Konstakademien blev det fullsatt,  många stod utefter väggarna. Det var den första föreläsningen av fyra i samband med utställningen SLUSSEN - När Stockholm var modernt som pågår på Konstakademien i Stockholm till 3 februari. En katalog, fin som en bok, finns att köpa med många bilder om Slussens historia i verkligheten och konsten. Den som missade dagens föreläsning kan ta del av det mesta Eva Eriksson berättade om i hennes texter i boken.

 
Andra brevet Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Öppet brev till ledamöterna i

Stockholms kommunfullmäktige


2. Ansvar för trafikkaos i tio år


Den 15 september skickade Inga-Britt Ahlenius en uppmaning att läsa tre korta brev angående Slussen. (Brevet från Inga-Britt Ahlenius och replikskifte med Jan Valeskog finns att läsa på Svenska Dagbladets ledarsida.) Det här är det andra brevet, som behandlar ansvaret för det trafikkaos som kommer att vara under 10 år.


Bästa ledamot i fullmäktige,

Nya Slussen anges ta åtta år att bygga. Med byggstart 2016 skulle Nya Slussen stå klar 2024. Då är med all sannolikhet inte bussterminalen i Katarinaberget klar. Det kommer att ta minst tre år bara att ta fram och få en detaljplan godkänd. OM det går alls. Minst ytterligare två val av kommunfullmäktige kan alltså komma att präglas av Slussenfrågan - succé eller fiasko? Tidpunkten för färdigställande skjuts hela tiden framåt. I Exploateringskontorets senaste tertialrapport anges att  "Färdigställandetidpunkt för trafikanläggningen uppskattas nu till 2025 "

De väldiga omgörningarna av platsen och dess funktioner gör att Slussen - som är ett nav i Stockholmstrafiken för alla trafikslag - kommer att vara relativt ogenomtränglig under minst ett decennium, kanske längre, och kommer att skapa ett trafikkaos som kommer att märkas i stora delar av staden. Främst kommer det att märkas på Söder när en mängd trafik, biltrafik och bussar, kommer att söka sig andra vägar. Men även Östermalm med Strandvägen och Nybroplan och City kommer att märka av detta. Det framgår i ganska lama ordalag i Trafikkontorets tjänsteutlåtanden. De trafiksimuleringar som gjorts och spelats in på film vägrar man att visa.

Bygget förutsätter att man stänger av Katarinavägen i fyra år (enligt planen) för att spränga ut genomgången till den i dag obefintliga bussterminalen, som kanske inte kan byggas. Ett arbete som alltså riskerar att vara helt förgäves. Det betyder att biltrafik och bussar måste ta Folkungagatan, köra över Medborgarplatsen och ned i Söderledstunneln för att komma vidare upp på Södermalmstorg och norrut (omvänt gäller samma färdväg). Att köra Stadsgårdsleden eller Södermälarstrand och ta sig norrut över Gamla stan (eller omvänt) kommer inte att vara möjligt under många år. Kanske att det blir totalstopp för denna förbindelse när det visar sig att bussterminalen i Katarinaberget inte blir av och att en provisorisk bussterminal måste ligga kvar på kajen, vilket omöjliggör denna förbindelse.

Självklart kan Saltsjöbanan då inte gå in till Slussen. Det blir fortsatt omstigning vid Henriksdal för vidare färd med matarbuss till Slussen (någonstans?) och omstigning till T-bana eller stadsbuss. Keolis som driver busstrafiken säger att den nuvarande bussterminalen har nått sitt kapacitetstak. Redan i dag blir det stillastående köer av bussar in till terminalen. Hur ska då en ökning med 50 % klaras av?

Detta är Ditt ansvar. Det vore inte rimligt att ställa Dig till svars om det inte funnes andra alternativ, om Nya Slussens lösning vore den enda möjliga. Men i och med att det finns andra lösningar bär Du ansvaret för vilken lösning som väljs. Och det även om Du inte satt Dig in i vilka möjligheter det finns att bygga om Slussen på kortare tid och med mindre trafikstörningar. För näringslivet i Stockholm är fungerande kommunikationer livsviktigt.

Medborgare och föreningar i Stockholm


›› Brevet som pdf

 
Elisabet Andersson: Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Även dialogen kräver en haverikommission


”Bedömningen från ett kommunikativt perspektiv är att de potentiella fördelarna överväger riskerna vad gäller att genomföra sakligt inriktade informationsinsatser om den fortsatta processen för förnyelsen av Slussen.”

Citat ur PM från pr-konsulten Kreab som anlitades att göra en "riskanalys för att säkerställa att det lönar sig” med saklig info om Nordins Nya Slussen.

"Saklig information är bra, med andra ord. Det är en slutsats som vilken tjänsteman som helst borde kunna komma fram till, utan att kalla in en pr-konsult. Det underliga är att denna självklara slutsats ändå inte tycks ha genomsyrat projektet. Vågar man hoppas på ändring nu?" skriver journalisten Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet med anledning av nya rödgröna majoritetens beslut att stoppa stadens Slussenplaner i väntan på en utredning om oklarheterna kring projektet.

» Läs artikeln här

 
Hög tid för plan B Skriv ut Skicka sidan
2012-12-13

Slussen plan B presenterades på Medborgarhuset

Debaser VD
Annelie Telford, VD för Debaser, hälsar välkommen vid presentationen av plan B

Samma dag som Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen för Nya Slussen, 12 december, presenterades ett alternativ till Foster-förslaget på Medborgarhuset: Slussen plan B, utarbetad av en grupp arkitekter, konstruktörer, trafikplanerare, ekonomer och vattenexperter med stöd av referensgrupper i en ideell förening.

Oppositionsborgarrådet Tomas Rudins (S) har sträckt ut en hand för att göra ett omtag och finna en bred politisk lösning på Slussenfrågan. Men Stockholms stad med finansborgarrådet Sten Nordin (M) i spetsen kommer troligen att överklaga beslutet till högre instans. Om Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt ger prövningstillstånd kan processen ta så lång tid att frågan kommer upp i valet 2014. Nekas prövning blir ett omtag nödvändigt. Det vill säga en plan B måste till om det inte ska dröja ytterligare flera år innan arbetet med Slussen kan komma igång.

Slussen plan B
Slussen plan B. Gula gången blir varmbonad Mälarpassage med ett cykelcenter

Foster & Bergs förslag, som lanserades av förra stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal  2010, har så stora brister att det blivit alltmer uppenbart att det inte kan genomföras. Efter hård folklig kritik för spolierade panoramavyer ritades det om, den lodräta väggen med en mur av höga hus blev en hög brant trappa och skymmande glashus.

Fosters Slussen
Det ursprungliga förslaget från Foster & Berg 2010

Men den gammalmodiga trafiklösningen, med en t-korsning i plan istället för planskild korsning med treklöverslingor och två torg som kan rundas, ledde till ny kritik och inför omröstningen i kommunfullmäktige i december förra året hade opinionen mot förslaget blivit så stark att det överlevde med bara tre rösters övervikt. Än mer växte kritiken när projektledningen lanserade en ny bussterminal insprängd i Katarinaberget. Likaså när debatten blev allt intensivare om Slussens betydelse för att lösa Stockholms framtida vattenproblem på grund av klimatförändringar.

Panormautsikt
Slussen plan B. Gamla utslitna Blå gången förvandlas till Saltsjöpassaden med panoramutsikt och kulturella och kommersiella lokaler samt direktanslutning till perrongerna i den nya moderna bussterminalen för bussarna till Nacka och Värmdö.

Skymd panoramavy, usel trafiklösning, sämre läge för bussterminalen, spolierade kulturhistoriska värden och den minst sagt skakiga budgeten för Foster-förslaget gör att Nya Slussen kommer att bli en börda för Alliansen i valet. Opinionen mot Foster-förslaget kommer nu sedan Slussen plan B presenterat ett realistiskt alternativ att växa kraftigt. Det märks redan och kommer att blir ännu tydligare när fler lär känna det.

Slussen plan B kan genomföras till halva kostnaden, 5 miljarder istället för 8 miljarder (ingen tror väl att Nya Slussen med bussterminal i berget kommer att klara sig inom budget). Det kan byggas på halva tiden, 4 1/2 år istället för 8. Och det kommer att leda till överlägset bättre trafikföring och kortare bytestider.  Nationalekonomen Richard Murray har gjort en samhällsekonomisk beräkning som visar att Slussen plan B kostar samhället knappt tretton miljarder medan Fosterförslaget går löst på drygt 21 miljarder. Alltså återigen nära halva kostnaden.

Slussen plan B kan också komma igång snabbt eftersom den vilar på nu gällande detaljplan. En bred opinion är vad som krävs. Och den finns och den växer inom alla partier över blockgränserna. Om politikerna förmår lägga prestigen på hyllan kan vi äntligen lägga en solid grund för ett brett politiskt beslut på hållfasta pålar för ett sjunkande Slussen.

Det brådskar. Förfallet tilltar. Som bussförare på stadslinjerna som passerar Slussen vet jag det bara alltför väl. Ta till exempel den provisoriska stängningen av filerna från Katarinavägen till Skeppsbron som nu varit avstängda så länge - kring sju år - att många glömt att det är den riktiga vägen. Det har kostat stora summor. Linje 2 och 76, som ska ha sin hållplats mellan 3:ans hållplats och Katarinahissen, tvingas till en omväg som tar två till fyra minuter istället för 30 sekunder! En samhällsekonomisk beräkning av kostnaden för denna extra restid hamnar på flera hundra miljoner kronor (något som arbetspendlarna är medvetna om: många promenerar ner till Räntmästartrappan och stiger på bussen där).

Läs mer om Slussen plan B på hemsidan, där finns mycket information att hämta. Se den korta presentationsfilmen på YouTube. Och sprid länkarna och tankarna till vänner och bekanta. Slussen är stadens hjärta och dess väl och ve ligger de flesta varmt och hjärtat, såväl stadens egen befolkning som dess gäster.

Slussen plan B vill förnya och modernisera Slussens konstruktion i stort utifrån den gamla beprövade lösningen utan nya långa planprocesser och föreningen välkomnar alla att komma med synpunkter och idéer. Mejladressen är: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Det ska bli spännande att följa utvecklingen av Slussen plan B här på slussen.nu. Lycka till!

 
«FörstaFöregående21222324252627282930NästaSista»

Sida 21 av 48