slussen.nu
Girighetens arkitektur tar över Skriv ut Skicka sidan
2010-05-25

Alexis Pontvik"Vi befinner oss mitt i ett paradigmskift. Girighetens arkitektur tar över staden." Det säger arkitekten och professorn i stadsbyggnad vid KTH Alexis Pontvik i senaste numret av tidskriften Form.

Världsklass menar stadsbyggnadsborgarrådet Alvendal om allt det nya som byggs och planeras i Stockholm. Men Alexis Pontvik menar bestämt att vi redan har världsklass, att människor kommer hit för att Stockholm inte ser ut som andra städer.

Och i Sveriges Radios Studio Ett sade Alexis angående det nya förslaget till omdaning av Slussen: "Det är en fantastisk plats, den förtjänar mer än det här usla förslaget som ligger, för det tar ju bort essensen vad den här platsen är."

» Läs artikeln i Form här

 
Fullsatt Skriv ut Skicka sidan
2013-01-09

Eva Eriksson om Slussens invigning

När arkitekturthistorikern Eva Eriksson berättade om Slussens invigning 1935 på Konstakademien blev det fullsatt,  många stod utefter väggarna. Det var den första föreläsningen av fyra i samband med utställningen SLUSSEN - När Stockholm var modernt som pågår på Konstakademien i Stockholm till 3 februari. En katalog, fin som en bok, finns att köpa med många bilder om Slussens historia i verkligheten och konsten. Den som missade dagens föreläsning kan ta del av det mesta Eva Eriksson berättade om i hennes texter i boken.

 
Första brevet Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Öppet brev till ledamöterna i

Stockholms kommunfullmäktige


1. Ansvar för medborgarnas pengar

Den 15 september skickade Inga-Britt Ahlenius ett öppet brev till ledamöterna i kommunfullmäktige med uppmaning att läsa tre korta brev angående Slussen. Här är det första brevet som behandlar politikernas ansvar för medborgarnas pengar.


Bästa ledamot i fullmäktige,


En beräkning gjord av Stockholms gatukontor av vad det skulle kosta att renovera Slussen gjordes 1989. I dagens penningvärde beräknades kostnaden till 1,65 miljarder kr. När Nya Slussen beslutades år 2007 angavs kostnaden till 4,3 miljarder kr. Då låg bussterminalen fortfarande på kajen.

Efter många turer och nya beslut, bl.a. Om bussterminalen, bedömer Exploateringskontoret idag kostnaden till 12,1 miljarder kr. Kontoret varnar samtidigt för att projektet är mycket komplext. I klartext: Det kan bli dyrare. I Ditt beslutsunderlag står det:

"Den långa genomförandetiden kombinerat med projektets komplexitet medför stor osäkerhet avseende kostnadsutvecklingen. Ekonomiska konsekvenser av projektets omgivningspåverkan är också svårbedömd."

Det här är alltså inte bara ett beslut om att höja budgeten till 12,1 miljarder. Detta är ett vägval, där det kan förväntas att det kommer att krävas ytterligare beslut om höjningar, varje gång den beslutade budgetramen överskridits med mer än 15 procent.

Exploateringskontoret har redan börjat upphandla delar av bygget, på löpande räkning.

Hur mycket är 12,1 miljarder? Stockholms stads investeringsbudget för 2015 är på ca. 7 miljarder kr. För att bygga Nya Slussen skulle staden satsa nästan två års investeringar. Det blir alltså under lång tid framåt väldigt lite pengar till annat.

Tunnelbanan till Nacka beräknas kosta 25 miljarder kr. Ombyggnaden av Slussen skulle således kunna finansiera en god del av sträckan. Landstinget skulle säkert välkomna bidraget eftersom man nu inte ens har råd att driva den befintliga kollektivtrafiken.

Du har som ledamot i kommunfullmäktige inte hört kritik av kostnaderna. Stadens revisorer har varit tysta. Exploateringskontoret ifrågasätter inte utan arbetar lojalt vidare med projektet. Någon politisk opposition mot projektet finns inte. Följaktligen är medierna ointresserade av att granska projektet. Det är bara medborgare som vädrat sin oro över projektet.

Varför skulle då Du, som deras förtroendevalda ombud reagera?

När staden ska satsa hela två års investeringar på ett projekt måste Du sätta Dig in i det och självständigt ta ställning. I efterhand kommer Nya Slussen säkert att granskas (så som skett med Karolinska sjukhuset) och vilka som tog beslutet att genomföra projektet och vilka som satte sig emot det.

Medborgare och föreningar i Stockholm


›› Brevet som pdf


 
Elisabet Andersson: Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Även dialogen kräver en haverikommission


”Bedömningen från ett kommunikativt perspektiv är att de potentiella fördelarna överväger riskerna vad gäller att genomföra sakligt inriktade informationsinsatser om den fortsatta processen för förnyelsen av Slussen.”

Citat ur PM från pr-konsulten Kreab som anlitades att göra en "riskanalys för att säkerställa att det lönar sig” med saklig info om Nordins Nya Slussen.

"Saklig information är bra, med andra ord. Det är en slutsats som vilken tjänsteman som helst borde kunna komma fram till, utan att kalla in en pr-konsult. Det underliga är att denna självklara slutsats ändå inte tycks ha genomsyrat projektet. Vågar man hoppas på ändring nu?" skriver journalisten Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet med anledning av nya rödgröna majoritetens beslut att stoppa stadens Slussenplaner i väntan på en utredning om oklarheterna kring projektet.

» Läs artikeln här

 
Hög tid för plan B Skriv ut Skicka sidan
2012-12-13

Slussen plan B presenterades på Medborgarhuset

Debaser VD
Annelie Telford, VD för Debaser, hälsar välkommen vid presentationen av plan B

Samma dag som Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen för Nya Slussen, 12 december, presenterades ett alternativ till Foster-förslaget på Medborgarhuset: Slussen plan B, utarbetad av en grupp arkitekter, konstruktörer, trafikplanerare, ekonomer och vattenexperter med stöd av referensgrupper i en ideell förening.

Oppositionsborgarrådet Tomas Rudins (S) har sträckt ut en hand för att göra ett omtag och finna en bred politisk lösning på Slussenfrågan. Men Stockholms stad med finansborgarrådet Sten Nordin (M) i spetsen kommer troligen att överklaga beslutet till högre instans. Om Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt ger prövningstillstånd kan processen ta så lång tid att frågan kommer upp i valet 2014. Nekas prövning blir ett omtag nödvändigt. Det vill säga en plan B måste till om det inte ska dröja ytterligare flera år innan arbetet med Slussen kan komma igång.

Slussen plan B
Slussen plan B. Gula gången blir varmbonad Mälarpassage med ett cykelcenter

Foster & Bergs förslag, som lanserades av förra stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal  2010, har så stora brister att det blivit alltmer uppenbart att det inte kan genomföras. Efter hård folklig kritik för spolierade panoramavyer ritades det om, den lodräta väggen med en mur av höga hus blev en hög brant trappa och skymmande glashus.

Fosters Slussen
Det ursprungliga förslaget från Foster & Berg 2010

Men den gammalmodiga trafiklösningen, med en t-korsning i plan istället för planskild korsning med treklöverslingor och två torg som kan rundas, ledde till ny kritik och inför omröstningen i kommunfullmäktige i december förra året hade opinionen mot förslaget blivit så stark att det överlevde med bara tre rösters övervikt. Än mer växte kritiken när projektledningen lanserade en ny bussterminal insprängd i Katarinaberget. Likaså när debatten blev allt intensivare om Slussens betydelse för att lösa Stockholms framtida vattenproblem på grund av klimatförändringar.

Panormautsikt
Slussen plan B. Gamla utslitna Blå gången förvandlas till Saltsjöpassaden med panoramutsikt och kulturella och kommersiella lokaler samt direktanslutning till perrongerna i den nya moderna bussterminalen för bussarna till Nacka och Värmdö.

Skymd panoramavy, usel trafiklösning, sämre läge för bussterminalen, spolierade kulturhistoriska värden och den minst sagt skakiga budgeten för Foster-förslaget gör att Nya Slussen kommer att bli en börda för Alliansen i valet. Opinionen mot Foster-förslaget kommer nu sedan Slussen plan B presenterat ett realistiskt alternativ att växa kraftigt. Det märks redan och kommer att blir ännu tydligare när fler lär känna det.

Slussen plan B kan genomföras till halva kostnaden, 5 miljarder istället för 8 miljarder (ingen tror väl att Nya Slussen med bussterminal i berget kommer att klara sig inom budget). Det kan byggas på halva tiden, 4 1/2 år istället för 8. Och det kommer att leda till överlägset bättre trafikföring och kortare bytestider.  Nationalekonomen Richard Murray har gjort en samhällsekonomisk beräkning som visar att Slussen plan B kostar samhället knappt tretton miljarder medan Fosterförslaget går löst på drygt 21 miljarder. Alltså återigen nära halva kostnaden.

Slussen plan B kan också komma igång snabbt eftersom den vilar på nu gällande detaljplan. En bred opinion är vad som krävs. Och den finns och den växer inom alla partier över blockgränserna. Om politikerna förmår lägga prestigen på hyllan kan vi äntligen lägga en solid grund för ett brett politiskt beslut på hållfasta pålar för ett sjunkande Slussen.

Det brådskar. Förfallet tilltar. Som bussförare på stadslinjerna som passerar Slussen vet jag det bara alltför väl. Ta till exempel den provisoriska stängningen av filerna från Katarinavägen till Skeppsbron som nu varit avstängda så länge - kring sju år - att många glömt att det är den riktiga vägen. Det har kostat stora summor. Linje 2 och 76, som ska ha sin hållplats mellan 3:ans hållplats och Katarinahissen, tvingas till en omväg som tar två till fyra minuter istället för 30 sekunder! En samhällsekonomisk beräkning av kostnaden för denna extra restid hamnar på flera hundra miljoner kronor (något som arbetspendlarna är medvetna om: många promenerar ner till Räntmästartrappan och stiger på bussen där).

Läs mer om Slussen plan B på hemsidan, där finns mycket information att hämta. Se den korta presentationsfilmen på YouTube. Och sprid länkarna och tankarna till vänner och bekanta. Slussen är stadens hjärta och dess väl och ve ligger de flesta varmt och hjärtat, såväl stadens egen befolkning som dess gäster.

Slussen plan B vill förnya och modernisera Slussens konstruktion i stort utifrån den gamla beprövade lösningen utan nya långa planprocesser och föreningen välkomnar alla att komma med synpunkter och idéer. Mejladressen är: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Det ska bli spännande att följa utvecklingen av Slussen plan B här på slussen.nu. Lycka till!

 
«FörstaFöregående21222324252627282930NästaSista»

Sida 21 av 48