Jan Valeskog (S) Skriv ut Skicka sidan
Av Bernt Lindgren   

Blir Slussen utan bussen?

Sthlm pratar

Jan Valeskog (S) meddelade igår att man tänker bygga Nordins Nya Slussen trots att MP, S och V röstade mot den och att man före valet gav sken av att ifrågasätta Alliansens hårt kritiserade förslag. Socialdemokraterna är till och med beredda att frångå Sten Nordins löfte att inte börja bygga Nya Slussen förrän det finns en detaljplan för Katarinaterminalen. Trots att det finns en bred opinion mot det i Stockholm, Nacka och Värmdö.Jan Valeskog Det hade varit ärligare att ge detta besked före valet.

Frågorna haglade över Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd
, när Tranströmerbiblioteket i Medborgarhuset bjöd till diskussion igår. Mötesdeltagarna var tacksamma över att en politiker äntligen ställer upp till diskussion, det fick Valeskog en varm eloge för. Men sedan kom en storm av kritiska frågor.


En märklig känsla genomsyrade mötet
. Det var som om det finns olika versioner av rapporten från Expertgruppen som den rödgrönrosa majoriteten tillsatte i höstas för att granska Nya Slussen. Valeskog hänvisade ideligen till experterna. Men det gjorde många i publiken också. Valeskog upprepade gång på gång när han tog stöd i rapporten: "i varje fall i min kopia". Detta visar att expertgruppens rapport alls inte är den solklara gröna flagg som Valeskog och Wanngård hävdar. I själv verket innehåller den, och särskilt underlagen till rapporten som konsulter tagit fram, mycket stark kritik mot Nya Slussen. Hur stark är uppenbarligen en tolkningsfråga, det finns ju inte olika versioner, men det finns olika tolkningar.

Valeskog medgav att det återstår mycket arbete att ändra i planen. Arbetet pågår exempelvis med nya trafikberäkningar för att se hur man ska tillgodose framkomligheten för stadsbussar som är oacceptabel enligt experterna. Så dålig att den riskerar att bli sämre - i den näst efter Centralen viktigaste knutpunkten för kollektivtrafiken i regionen.

Det ska man alltså "titta på". Efter fyra år av utredande och efter 1,7 miljarder i kostnader medger han att det som bussförarna konstaterade redan för fyra år sedan är sant. Men hur det ska lösas i en T-korsning fick vi inga svar på, det får tjänstemännen klura ut.

Där inga kvarter finns att runda om det är stopp i korsningen.
Där ingenstans finns att vända ersättningsbussar.
Där ingen möjlighet till flexibel omläggning av busslinjer finns vid demonstrationer, Prideparaden, Stockholm Maraton, statsbesök, olyckor och alla andra vanliga störningar som uppstår i Stockholmstrafiken.

Mer om ›› försämring för kollektivtrafiken i en artikel i ETC.

Problemen drabbar också näringslivets distributionsbilar påpekade Valeskog. Taxi och utryckningsfordon också kan man tillägga. Det är en gåta varför man vill ersätta en flexibel beprövad lösning med en stelbent simpel trevägskorsning. Det kommer att skada Stockholms ekonomi. Problemet med hela projektet är att beslutet om trafiklösning med t-korsning och en bro togs redan innan Nya Slussen spikades. Trängselskatterna höjs med 75 procent den 1 januari nästa år och det ska minska trafiken över Slussen med 6-7 procent. Men det löser ju inte de grundläggande problem som Slussen idag klarar av.

Nordin skulle hålla budgeten på åtta miljarder. Sedan maktskiftet och expertgruppens rapport har notan plötsligt stigit till elva miljarder. På fråga om var smärtgränsen går ville Valeskog inte ange någon summa men förklarade att det är ett måsteprojekt. Kosta vad det kosta vill? Hallandsåsen således. The sky is the limit. För en T-korsning!

Gösta BlücherValeskog trodde att Nacka-Värmdöterminalen kommer att byggas i berget. Det skulle gå bra att komma överens med fastighetsägarna - expropriering har aldrig förekommit i Stockholm påstod han men blev snabbt rättad publiken. En fastighetsägare tog ordet och berättade att det mycket väl kan bli en strid ända upp till EU-domstolen. Om terminalen, mot förmodan som Valeskog uttryckte det, inte skulle gå att bygga så är tänkbara alternativ att den förläggs till Nacka Forum eller permanentas i det provisoriska läget framför Glashuset. Där den i vilket fall som helst ska ligga under tio år av byggtid. Frågan måste ställas: Finns det outtalade planer på att helt skippa terminalen vid Slussen?

Gösta Blücher, tidigare generaldirektören för Boverket, förklarade att det visst går att förnya Slussen utan en ny planprocess. Plan- och bygglagen ger staden möjlighet att riva den skadade konstruktionen och återuppbygga Slussen som den ser ut och fungerar idag men helt moderniserad. Som en av utredarna inför plan- och bygglagens tillkomst väger hans ord tungt.

Många andra frågor diskuterades. Till exempel tunneln för Stadsgårdsleden som har stora säkerhetsbrister. De tyckte dock Valeskog var hanterbara. Men insåg problemen, han berättade nämligen att det pågår diskussioner att helt skippa förbindelsen från Stadsgårdsleden till Skeppsbron.

Projektet verkar ha drabbats av tunnelseende. Vad är det för märklig kraft som gör att man inte vill eller förmår se de enorma problem man är i färd med att ställa till med för Stockholm? Vem har mod och kunskap att få kommunstyrelsen att ändra kurs innan det är försent? Att inte segla iväg med ett sjöodugligt Vasaskepp som en åhörare kallade Nya Slussen. En avgörande sådan kraft är utan tvekan Valeskogs egna partivänner i det socialdemokratiska partiet. Men många krafter är i rörelse, opinionen mot Nya Slussen har vuxit sakta men stadigt och växer alltjämt.

Jan Hallenborg

_____________

Den är artikeln kan komma att uppdateras