DN Debatt: Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

"Stockholm riskerar att få


Europas farligaste biltunnel"

DNs löpsedel 140811Stockholms stad planerar en biltunnel på Södermalm som inte uppfyller säkerhetskraven, varken de svenska eller de från EU. Upp till tusen personer kan råka vara i tunneln samtidigt, och vid en allvarlig brand finns stora problem med räddningsinsatserna. Säkerhetsgranskningen har hemligstämplats och censurerats. Det skriver tre kritiska röster idag på DN Debatt: Laila Freivalds, tidigare justieminister, Lars Harms-Ringdahl, tidigare professor i riskhantering vid KTH och Monica Sundström, tidigare gatudirektör i Stockholm och generaldirektör vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Det gäller den tunnel som ingår i Slussenprojektet som ska knyta samman Stadsgårdsleden, Söder mälarstrand och Gamla Stan.

I riskanalysen för tunneln står att läsa: ”Med hänsyn till den höga trafikbelastningen, den komplexa trafiklösningen med ett tunnelrör med dubbelriktad mötande trafik och vägkorsning samt att samtliga fordonsslag trafikerar systemet, kan större olyckor förväntas som ger upphov till stora bränder och med katastrofala konsekvenser som följd”. Utredningen om säkerheten i tunneln var först hemligstämplad, sedan blev den censurerad. Allmänheten och de flesta politiker har därför inte haft möjlighet att ta del av den.

"Riskanalyser är ett viktigt led i den demokratiska process som omger hantering av risker i olika projekt i samhället. Genom hemligstämpling och censur har här detta led i den demokratiska processen omöjliggjorts. Bedömningen av riskerna och om de är värda att tas ska inte avgöras av några få politiker utan i en bred demokratisk process", skriver avslutningsvis de tre i sin artikel.

» Läs hela artikeln här» SVT ABC: Planerad tunnel bryter mot säkerhetskrav