Stigbergsgruppen Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   
PRESSMEDDELANDE

Slussen utan bussen - det slutliga haveriet för en feltänkt plan

Mark och miljö-överdomstolens beslut att inte bevilja staden prövningstillstånd har nu definitivt stoppat den planerade bussterminalen i Katarinaberget.


  • Det har hela tiden varit en fråga om när, och inte om, ”Nya Slussens” kritiker skulle få rätt. Bussterminalen i berget har hela tiden varit ett ofinansierat, för bussresenärerna tidsslukande och livsfarligt, hugskott. Ett hugskott som kostat skattebetalarna hundratals miljoner kronor och år av fördröjningar av den nödvändiga ombyggnaden av Slussen. Om planen inte hade stoppats av domstol skulle bergrumsterminalen ha fallit på grund av säkerhetsbristerna, säger arkitekten Tor Edsjö.


  • Orsaken till alla bakslag för ”Nya Slussen” är att projektet, som helhet, är feltänkt. Den 8-filiga lutande motorvägsbron mot Skeppsbron, de norrvända höga trapporna i största gångstråket, de ”osynliga” glashusen på Södermalmstorg, de trafikstoppande ljusreglerade T-korsningarna. Om moderaterna går vidare med ”Nya Slussen-eländet” men utan någon lösning för Nacka-Värmdöbussarna är det oacceptabelt, säger Christer Gardell.


  • Under planprocessen har Sten Nordin (M) deklarerat för domstolar alla sakägare, inklusive Nacka och Värmdö kommuner, att ”Nya Slussen” är en helhet som inkluderar bussterminalen. Att inte ha en helhetslösning för Slussen är ett löftesbrott mot alla sakägare och mot alla Nacka-Värmdöbor säger Khashayar Farmanbar, oppositionsledare (S) i Nacka.


  • Lika feltänkta och olösta delar som bergrumsterminalen finns nu kvar i ”rest Nya Slussen”. Det gäller Stadsgårdsledstunneln – som i likhet med bergrumsterminalen inte klarar moderna säkerhetskrav. Den klarar inte heller fri höjd för tvåvåningsbussar och höga lastbilar. Den otillräckliga anpassningen till kommande havsnivåhöjningar är ytterligare en allvarlig brist i ”Nya Slussen” avslutar Tor Edsjö, som granskat de senaste ritningarna.

Låt stoppet av bergrumsterminalen bli en möjlighet till omprövning av Slussen-projektet. SLUSSEN plan B visar att det går bra att förnya Slussen snabbt utan ny planprocess med en modern bussterminal i bästa läge och en fungerande trafiklösning och en bevarad stadsbild. Vill politikerna genomföra en ny planprocess är alternativen Slussen återbyggd och Ny syn på Slussen också värda att överväga – de är överlägset bättre än stadens misslyckade planering. Ge Stockholmarna det de vill ha – en vacker miljö med utblickar och en trafikapparat som fungerar.

Mer info: Ole Settergren, sammankallande i Stigbergsgruppen*, 0730222050, arkitekt Tor Edsjö 0708129429.
* Federationen av kvaltetsarbetsgrupper för Slussen; Café Blom, För. Bevara Slussen, Kulturslussen, Ny syn på slussen, Nacka-Värmdöbor för Slussen, Världsarvet Slussen.